Green Finance Framework

Auditovaná konsolidovaná roční účetní závěrka Ručitele za finanční rok končící 31. prosince 2021 včetně výroku auditora

Za finanční rok končící 31. Prosince 2021 včetně výroku auditora

Navštívit

Auditovaná konsolidovaná roční účetní závěrka Ručitele za finanční rok končící 31. prosince 2022 včetně výroku auditora

Za finanční rok končící 31. Prosince 2022 včetně výroku auditora

Navštívit

Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za období šesti měsíců končící 30. června 2023 včetně zprávy auditora o revizi konsolidované účetní závěrky

Za období šesti měsíců končící 30. června 2023

Navštívit

Auditovaná individuální roční účetní závěrka Emitenta za období od 29. srpna 2022 do 31. prosince 2022 včetně výroku auditora

Za období od 29 srpna 2022 do 31. prosince 2022

Navštívit

Auditovaná individuální roční účetní závěrka Emitenta za finanční rok končící 31. prosince 2023 včetně výroku auditora

Za finanční rok končící 31. prosince 2023

Navštívit

Prospekt zelených dluhopisů

Accolade Finco Czech 1, s.r.o.

Navštívit

Investorská prezentace

Accolade Holding, a.s.

Navštívit

Zakladatelská listina společnosti Accolade Finco Czech 1, s.r.o.

platnost ke dni 30. 4. 2024

Navštívit

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ACCOLADE HOLDING, A.S.

S platností ke dni 27. 6. 2023.

Navštívit