Komentář Milana Kratiny, CEO Accolade, k současné celospolečenské situaci

V současné situaci celospolečenské nouze si mnozí z vás jistě kladou otázku, co bude, až to vše pomine. Ekonomové jsou právem méně či více skeptičtí. Jak to ovlivní náš Fond?

Komentář Milana Kratiny, CEO Accolade, k současné celospolečenské situaci

Společně jako fond Accolade vlastníme diverzifikované portfolio o velikosti 767 419 m2 s ročním nájmem 37,640 mil. eur. Zatím nevidíme žádné odchylky v platbách nájmů, v prvním kvartále je zaplaceno 100 % nájmů. 

S našimi nájemci jsme v kontaktu, diskutujeme současný stav i budoucí vývoj a společně děláme vše, co je v našich silách, abychom tuto situaci společně zvládli. Z hlediska dopadu na výkonnost Fondu je dobré si připomenout, že zmiňované nájmy jsou stále zaručené bankovními nebo mateřskými garancemi, což nám dává v krátkodobém horizontu další pojistku toho, aby dopad této velmi nestandardní situace byl co možná nejmenší. 

Průmyslové haly hrají významnou roli v zásobování nás všech a současná situace jen prokazuje, jak důležitá je kvalitní infrastruktura kolem velkých měst pro jejich bezproblémové fungování. Rychlá a efektivní doprava, moderní skladování a nadstandardně řešené zásobování. I to zaručuje dostatek potravin a veškerých základních každodenních potřeb. Ano, i to jsou naše haly a parky.

Pro nás všechny je to náročná doba. Je třeba si však uvědomit, že je zvládnutelná a je zásadním způsobem odlišná od situace, kterou jsme zažili před více než deseti lety. Celý bankovní systém je nyní v nesrovnatelně lepší kondici a pokračuje ve financování realitních projektů. 

To, co všichni můžeme vidět, je maximální snaha vlád zajistit likviditu pro reálný ekonomický sektor, tzn. firmy. Německo již v minulém týdnu oznámilo, že prostřednictvím své státní rozvojové banky KfW poskytne neomezenou likviditu německým společnostem zasaženým pandemií tak, aby současné období úspěšně zvládly.

Albert Einstein kdysi řekl notoricky známé „In the middle of difficulty lies opportunity“. Pro celou naši společnost je současná situace příležitostí uvědomit si, jak zásadní a cenné jsou některé složky státu, o které se v klidných dobách nezajímáme. 

Mnoho lidí si současně uvědomí, že řadu dlouhodobě zažitých věcí je možné řešit jinak, a to i bez fyzické návštěvy obchodu. Digitální ekonomika a prodej zboží po internetu tak dále nabyde na významu. Nic se však nezmění na tom, že v pozadí úspěchu e-commerce bude vždy kvalitní logistika a skladování.

Věřme, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu tato situace evropský logistický a výrobní průmysl posílí. Už dnes zaznamenáváme diskuze o navrácení výroby zpět do Evropy a o snížení závislosti na výrobě v Asii. 

Ve výsledku to mohou být naše lokality, na nich stojící nejmodernější průmyslové budovy a v nich progresivní, flexibilní nájemci, kteří nejen pomohou současnému stavu, ale v budoucnu budou základnou pro další geografickou diverzifikaci výrobních prostor nejen ve farmacii, ale i dalších odvětvích. 

My jako váš Fond fungujeme bez omezení, velká většina zaměstnanců pracuje vzdáleně, ale v případě jakýchkoli dotazů se na mě nebo kolegy neváhejte obrátit. Díky všem a pevně věřím, že z této krize vyjdeme jako společnost opět silnější.

 

S pozdravem,

 Milan Kratina