Rozvoj průmyslu a pomoc s řešením lokální dopravy. Skupina Accolade plánuje moderní halu v Linharticích u Moravské Třebové

28. května 2020, Linhartice/Moravská Třebová – Vybudování nového dopravního napojení na silnici I/35 a s tím spojený pokles nákladní dopravy v okolních obcích. To lze považovat za hlavní výhodu připravovaného projektu moderní haly v obci Linhartice u Moravské Třebové. Hala o rozloze 11 000 m2 je v souladu s platným a účinným územním plánem obce Linhartice a bude sloužit primárně pro lehkou výrobu a skladování do maloobchodní sítě v České republice. Při standardním průběhu schvalovacího procesu by měl být projekt dokončen v roce 2023. Budoucí hodnota projektu je 250 milionů korun.

Rozvoj průmyslu a pomoc s řešením lokální dopravy. Skupina Accolade plánuje moderní halu v Linharticích u Moravské Třebové

„Moderní skladovací a výrobní haly jsou samozřejmě důležitou součástí průmyslu 21. století. Stejně jako i jiná města se však občas potýkáme se zvýšenou intenzitou nákladní dopravy přes centrum, dále do průmyslové zóny a zpět na silnici. U navrhovaného projektu se nám líbí, že investor kromě plánu nové moderní haly, představil také řešení dopravního napojení na silnici I/35. Kromě prokazatelného snížení nákladní dopravy ve městě by tak výstavba haly mohla do budoucna nabídnout pracovní příležitosti pro občany a přilákat i nové firmy, které budou moci daleko efektivněji využít skladovací a výrobní prostory na východním okraji města,“ uvedl k chystanému projektu Miloš Mička, starosta města Moravská Třebová.

„Naše obec má v mnoha směrech ideální polohu. Nacházíme se u většího města a přímo v trojúhelníku měst Pardubice, Olomouc a Brno. To přináší i svá negativa. Jako již zmíněná velká dopravní vytíženost v rámci obce. Jsme nesmírně rádi, že investor přišel sám s nápadem jak nám pomoci a celou podobu připravovaného projektu projednal jak s námi a okolními obcemi, tak i s ŘSD a Policií ČR, a navíc nezapomněl ani na naše obyvatele, kteří si budou moci užívat nového chodníku s cyklostezkou,“ doplnila Marcela Šípová, starostka obce Linhartice.

Není to však pouze pomoc s vyřešením dopravní infrastruktury. Projekt splňuje všechny standardy moderní výstavby, je posouzen jeho vliv na krajinný ráz místa a přináší i zajímavé ekologické aspekty.

„Moderní, udržitelný a k okolí šetrný průmysl. Z našich hodnot nikdy neslevujeme. Proto by měla i v tomto projektu zeleň tvořit více než polovinu prostoru z celého areálu. V rámci plánování počítáme například i s retenčními nádržemi pro lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo sadovou úpravou, která sníží prašnost a zároveň dodrží krajinný ráz místa. Naše projekty vždy připravujeme tak, aby dosáhly minimálně certifikace BREEAM „Very Good“. Tato mezinárodní certifikace zaručuje vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí, pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy,“ doplnil ke specifikacím připravovaného projektu Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit Accolade.