Moderní průmysl se prolíná s uměním: Soutěž Accolade o nástěnný design v parku Bialystok zná své finalisty.

10. prosince 2020 dokončila soutěžní porota složená ze zástupců Accolade, zástupce Fakulty architektury technologické univerzity Białystok a zakladatele školy nástěnné malby v Gdaňsku další fázi soutěže o návrh nástěnné malby, která se stane součástí průmyslového parku Accolade ve městě Białystok. Porota vybrala z přihlášených prací 9 nejlepších projektů, které budou nyní předmětem výstavy v parku a budou o nich hlasovat nájemci.

Moderní průmysl se prolíná s uměním: Soutěž Accolade o nástěnný design v parku Bialystok zná své finalisty.

V porotě, která vybrala finalisty, usedli: proděkan pro rozvoj a spolupráci Vysoké školy technické Dr. ing. arch. Adam Jakimowicz, Rafał Roskowiński, PhD. ve výtvarném umění, malíř nástěnných maleb a zakladatel Gdaňské školy nástěnných maleb spolu se zástupci Accolade. Úkol, před nímž stanuli, se ukázal být velmi obtížný vzhledem k vysoké kvalitě a profesionalitě přihlášených prací.

 „Mohu s jistotou říci, že díla, která jsme obdrželi, předčila naše nejodvážnější očekávání. Všechna byla úžasná, ale finálová devítka je dechberoucí. Byli jsme velmi dojati, jak byly pochopeny naše hodnoty a převedeny na papír v tak krásné podobě. Jako Accolade se chceme rozvíjet a pohled účastníků nám umožňuje vidět, co je v očích společnosti důležité. Myslím si, že organizace soutěže je jedním z nejlepších rozhodnutí, která jsme mohli udělat. Už se nemůžeme dočkat, jaký bude výsledek," říká Dana Kryńska, vedoucí marketingu a PR, Accolade.

Všechny práce, které byly zařazeny do této fáze soutěže, byly velmi dobře připravené, a to jak po stránce provedení, tak po stránce věcné přípravy, přičemž přihlášky zahrnovaly práce slavných polských muralistů. Účastníci vzali předmět velmi vážně a důkladně shromáždili informace o Accolade a hodnotách, kterými se řídí.

Mezi finalisty patří: Igor Chołoda, Karolina Pielak, Katarzyna Wiktoria Gancarek, Natalia Julia Kuropka, Karolina Anna Kaczor, Oliwia Nicol Jagła, Małgorzata Kaczmarska, Emilia Kasjan, Kamila Kuczarb, Filip Kacper Śmigielski, Małgorzata Alicja Wiaduch a Karolina Ogonowska.

Práce prezentované finalisty se vyznačují neobvyklým přístupem k tématu soutěže a nadprůměrným provedením. Výstava bude k vidění v polovině prosince u vchodu do parku, kde zaměstnanci budou moci hlasovat na podle jejich názoru nejlepší práci do 28. prosince tohoto roku. Nástěnnou malbu na základě vítězného projektu vyrobí na jaře 2021 Dr. Roskowiński společně se skupinou studentů Fakulty architektury technické univerzity Białystok a za účasti vítěze soutěže.