Park v Bělostoku ožil krásou nástěnné malby

Soutěž, kterou v říjnu loňského roku vyhlásila společnost Accolade ve spolupráci s Technickou univerzitou v Bělostoku zaujala velký počet umělců. Cílem bylo navrhnout nástěnnou malbu neboli „Mural Art“, který by reflektoval hodnoty organizátora soutěže a vlastníka 39 moderních a udržitelných průmyslových parků po celé Evropě. Z přihlášených prací nakonec porota i zaměstnanci nájemců parku vybrali projekt Kamily Kurczab s názvem "Barevná budoucnost pro každého", jehož realizace byla právě dokončena a který celý park prozářil svou barevnou pozitivní energií. 

Park v Bělostoku ožil krásou nástěnné malby

Vítězný projekt, jehož autorkou je studentka malby Kamila Kurczab z Krakova, se vyznačoval zejména hlubokým pochopením hodnot, které Accolade představuje, a zároveň originální výtvarnou technikou. V polovině května zahájil tým studentů Technické univerzity v Bělostoku, spolu s autorkou návrhu, práce na nástěnné malbě na zdi parku v Bělostoku. To vše pod dohledem renomovaného umělce doktora Roskowińského, který se disciplínou „mural art“ zabývá.

„Jsem rád, že jsme se dočkali chvíle, kdy můžeme výslednou malbu konečně vidět na zdi parku. Nástěnná malba oživuje industriální charakter parku, otevírá jej umění a celé prostředí díky ní získává lidštější charakter. Zeď jsme namalovali kombinovanou technikou, tj. použili jsme zpětný projektor a částečně přenesli vzor z kartonu (tzv. přemalba). Díky tomu jsme dokonale reprodukovali vzor a přenesli záměr autorky vítězného disegnu,“ komentuje výsledek doktor umění Rafał Roskowiński, zakladatel Gdaňské školy nástěnných maleb.

„Významnou roli v celém procesu od vyhlášení soutěže až po realizaci nástěnné malby měla Technická univerzita v Bělostoku. Na malbě opěrné zdi se podílel tým studentek architektury, které se do procesu velmi aktivně zapojily. Máme z toho velkou radost, protože souběžně s kvalitní výukou na univerzitě chceme našim studentům umožnit i získání dovedností a schopností, které se v přednáškových sálech nenaučí. Tato soutěž právě takové možnosti otevřela,“ říká Ing. arch. Adam Jakimowicz, PhD., proděkan Technické univerzity v Bělostoku.

Realizace nástěnné malby začala 10. května a byla dokončena 14. května. Celý tým pracoval na jednotlivých částech projektu s největší pečlivostí, aby na opěrné zdi vynikl v celé své kráse. Byl to náročný úkol, který byl však završen úspěchem a nadšenými reakcemi zaměstnanců bělostockého parku.

„Vytvořit umělecké dílo ze zdi moderního průmyslového parku byl pro mě úžasný zážitek. Soutěž Accolade byla skvělou iniciativou, která mi otevřela dveře do světa nástěnných maleb. Nejenže jsem získala velmi cenné zkušenosti, ale také jsem se seznámila s úžasnými lidmi, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí tak profesionálně zorganizovaného a inovativního projektu, vytvořeného s obrovskou dávkou pozitivní energie. Přineslo mi to pocit zadostiučinění a radosti, který, jak doufám, budou sdílet i zaměstnanci bělostockého parku,“ říká Kamila Kurczab.

„Celý proces, od vyhlášení soutěže až po dokončení nástěnné malby, byl pro nás jako pořadatele nesmírně vzrušující. Jak vítězná práce, tak všechny ostatní přihlášené projekty přinesly silné umělecké poselství, které bylo zachyceno na stěnách logistického parku. Může se zdát, že umění se do průmyslových prostor nehodí, ale myslím si, že touto nástěnnou malbou jsme jim vydláždili cestu a dokázali opak. Jsme rádi, že se autorce projektu podařilo tak jasně vyjádřit hodnoty, které Accolade reprezentuje: odpovědný přístup k životnímu prostředí a světu kolem nás. Tento mural vznikl právě proto, aby se naši nájemci parku a jejich zaměstnanci cítili ve svém pracovním prostředí příjemně, měli možnost setkat se s uměním a věděli, že nám záleží na jejich duševní i fyzické pohodě. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli v tomto typu aktivit pokračovat pod názvem Accolade Industrial Art, díky čemuž získají další průmyslové prostory jedinečný umělecký charakter,“ dodává Małgorzata Więcko, vedoucí oddělení správy majetku ve společnosti Accolade Polsko.