Accolade investuje více než 15 milionů eur do revitalizace brownfieldu v Konině.

Přeměna areálů starých továren na nové průmyslové parky je jednou z významných obchodních aktivit společnosti Accolade. Po revitalizaci brownfieldů ve Štětíně, Bydhošti, Čenstochové nebo Lehnici nyní přichází na řadu bývalé logistické centrum v Konině postavené v 60. letech. Společnost Accolade investuje více než 15 milionů eur (375 milionů korun) do sanace této nemovitosti o celkové rozloze 7 hektarů a plánuje na místě vybudovat moderního průmyslový park třídy A. Podíl revitalizovaných brownfieldů společnosti Accolade v Polsku tvoří včetně tohoto projektu již 43 %. Vdechnutí nového života starým průmyslovým areálům je také jedním z klíčových bodů ESG strategie Accolade.

Accolade investuje více než 15 milionů eur do revitalizace brownfieldu v Konině.

Nový park v Konině bude mít rozlohu více než 24 000 m² a jeho součástí bude již stojící budova pronajatá společností Konpack a budoucí sklad třídy A o rozloze více než 18 000 m². Celý průmyslový areál má strategickou polohu ve středním Polsku a zároveň v centru města Konin. Jeho velkou výhodou je navíc přímý přístup k železnici – městem totiž prochází mezinárodní železniční trať Berlín-Moskva. Areál leží také v blízkosti dálnice A2, která je hlavní spojnicí mezi Varšavou, Lodží, Poznaní a Německem. Díky blízkosti řeky Varty dává poloha možnost využívat stávající síť kanálů spojujících město s Baltským mořem. Koninský region je nyní významným centrem energetického průmyslu, kde působí řada společností se zahraničním kapitálem. Nová investice usiluje o certifikaci BREEAM na úrovni Excellent.

Investice do brownfieldů jsou jednou z klíčových oblastí našeho ESG přístupu. Chceme jít příkladem nejen v podnikání, ale i ve společenské odpovědnosti, která je součástí naší firemní kultury a snažíme se ji naplňovat každý den. Jako důvěryhodná, odpovědná a transparentní společnost se řídíme zásadami udržitelného rozvoje OSN. Díky nám a našim nájemcům získávají místa s dlouhou průmyslovou tradicí nový význam, a přispívají k 43% podílu brownfieldů v našem polském portfoliu,“ říká Michal Białas, ředitel Accolade Polsko.

Rozvoj brownfieldů vyžaduje více práce a větší investice než rozvoj greenfieldů, což jsou místa, kde dosud nestojí žádná zařízení. V případě Konina musela být většina stávajících budov zbourána a pozůstatky budov odstraněny. Kvůli provozu železničního logistického centra byla půda v okolí kontaminována a její parametry překračovaly limit těžkých kovů a uhlovodíků. Pro vyřešení tohoto problému byl pozemek sanován metodou tzv. ex-site na ploše cca 704 m². Sanace byla provedena v oblasti uhlovodíkového znečištění v okolí bývalé čerpací stanice. Celý proces provedla společnost Accolade spolu s následným testováním, aby se ujistila, že je oblast zcela nezávadná.

Zaměření na revitalizaci zchátralých průmyslových oblastí máme ve své DNA. Chceme dát těmto areálům novou šanci. Často se jedná o pozůstatky již zrušených výrobních podniků, jejichž ústup začal s modernizací tradičního průmyslu. Vzhledem k historii průmyslové výroby se brownfieldy často nacházejí v blízkosti velkých měst a jejich širších center. Spolu s dobrou dopravní dostupností představují tyto areály investičně strategickou příležitost pro obě strany, jak pro nás, tak pro budoucí nájemce. V současné době tvoří tyto revitalizované plochy více než 980 000 m² v portfoliu naší společnosti,“ říká Lukáš Répal, provozní ředitel společnosti Accolade.

V Accolade je mnoho příkladů z praxe, co se týče revitalizace. Počínaje největším parkem ve Štětíně, který byl vybudován v areálu bývalé továrny na výrobu bojových letadel a kabelů. Nebo parkem v Bydhošti, který je součástí Bydhošťského průmyslového a technického parku a vznikl regenerací brownfieldu po rozsáhlém chemickém závodě, který ukončil svou činnost před několika lety. Nakonec největším úspěchem společnosti na poli ESG je Park Cheb Jih v České republice, investice do brownfieldu na místě bývalých strojíren. Součástí parku je nejekologičtější průmyslová budova na světě, která jako první získala certifikát udržitelnosti na úrovni "Outstanding" s rekordním skóre 90,68 % podle certifikace BREEAM New Construction. Tohoto skóre bylo dosaženo díky pečlivě kontrolovanému procesu výstavby, a to i včetně následných úprav okolí parku. Při revitalizaci bylo recyklováno 90 % stavebního a demoličního odpadu, ke splachování v hale se využívá dešťová voda, okna jsou zastíněna žaluziemi a okolí zdobí „broukoviště“ a venkovní posilovna pro zaměstnance.

Společnost Accolade je šetrná k životnímu prostředí a investuje s ohledem ke světu kolem nás. Parky splňují nejvyšší standardy moderní výstavby, které odpovídají certifikaci udržitelného přístupu BREEAM. Zahrnuje nejen kvalitní a moderní materiály a vývojové technologie, např. pro úsporu vody a energie, ale také zeleň a okolí parků a pracovní podmínky pro zaměstnance.

Ve všech našich lokalitách se zaměřujeme na to, abychom byli dobrým partnerem pro místní obyvatele a stali se součástí jejich komunity. Nejde tedy jen o investice do moderního podnikání. Podporujeme také místní infrastrukturu a charitativní, neziskové a volnočasové aktivity, abychom do měst, kde působíme, přinesli také sociální a ekonomický rozvoj. Zkrátka chceme být dobrým sousedem a podat pomocnou ruku, kdykoli je to potřeba,“ dodává Bialas.