Accolade pokračuje s expanzí v západním Polsku se svými průmyslovými parky od Jelení Hory po Štětín

Skupina Accolade má v současné době u západních polských hranic skladovací prostory dosahující rozlohy 580 tisíc m2 a do budoucna plánuje jejich rozsah téměř zdvojnásobit. Accolade patří k prvním hráčům, kteří v tomto regionu začali investovat do vybudování moderní infrastruktury pro podnikání. Skupina pokračuje s investicemi v parku v Goleniowě, zároveň však vstupuje i do zcela nové lokality Jelení Hora. Je to další krok přispívající k budování pozice nejvýznamnějšího investora do průmyslových nemovitostí na západě Polska.

Accolade pokračuje s expanzí v západním Polsku se svými průmyslovými parky od Jelení Hory po Štětín

Hodnota nejnovějších investic na rozšíření parku v Goleniowě a budování nového v Jelení Hoře (Jelenia Góra) dosahuje 71 milionů eur. Tyto dvě expanze navazují na celou řadu předešlých investičních aktivit skupiny podél západních hranic Polska. V roce 2016 skupina poprvé vložila na západě Polska finance do výstavby moderního průmyslového parku ve Štětínském regionu, který se postupně stal s aktuální rozlohou přesahující 183 000 m2 největším parkem v portfoliu Accolade. 

V posledních letech Accolade intenzivně pokračuje v rozvoji západopolské oblasti, ve které otevřel parky v Goleniówě (63 900 m2), Velkopolském Hořově (Gorzów Wielkopolski, 53 500 m2), Zelené Hoře (Zielona Góra, 128 000 m2), Lehnici (Legnica, 61 200 m2) a Košalinu (Koszalin, 13 600 m2). Accolade se tak svými investičními aktivitami dostal na přední příčky nejvýznamnějších investorů v regionu, což dokládá i to, že jeho skladové prostory v západopomořanském regionu tvoří už téměř 30 % z celkové kapacity tamních skladů a v lubušském regionu více než 22 %.

„Když jsme si pro vstup do Polska vybrali právě západní část Polska, někteří se divili, proč raději nejdeme jako jiní investoři do Varšavy. Jsem ale rád, že jsme tento krok udělali a vkročili do západních hraničních regionů, u kterých jsem tehdy viděl skvělé předpoklady pro obrovský rozvoj a růst. Oblast leží na hranicích s Německem a Českem, nabízí velká města s dostatkem pracovních sil, kvalitní dopravní infrastrukturu a vstřícnou místní samosprávu. Současný zájem firem o to být právě v této oblasti nám jen potvrzuje mé původní domněnky,“ komentuje Milan Kratina, CEO Accolade.

Nová lokalita v Jelení Hoře skvěle zapadá do portfolia parků Accolade podél západní hranice. S přibližně 80 000 obyvateli je Jelení Hora čtvrtým největším městem Dolnoslezského vojvodství a má také výhodnou dopravní polohu na křižovatce dopravních koridorů mezi Německem a Českou republikou. Ovšem všechny moderní parky Accolade u západní hranice leží podél hlavní rychlostní silnice S3, která spojuje tuto část země s polským pobřežím. Celá oblast je tak snadno dostupná ze západní Evropy. 

Téměř polovina hal v Jelení Hoře je již pronajata klientům, kteří by měli do parku přijít ve druhém čtvrtletí roku 2022 a obsadit téměř 10 000 m2.

„Trh s průmyslovými parky u západních hranic Polska je relativně mladý, velmi dynamicky se však rozvíjí díky své výhodné poloze. Vnímají to i nájemci, jejichž zájem o oblast neustále roste a my na to reagujeme dalšími investicemi, jako je rozšíření v Goleniówě a vstup do nových lokalit. Oblast kolem Štětína je vzhledem k rozsáhlé síti železničních, silničních a leteckých spojení a námořních přístavů klíčovým polským regionem pro logistický průmysl,“ doplňuje Michał Białas, ředitel Accolade Polsko.

"Nepochybuji o tom, že poptávka po logistických prostorách v příštích třech letech zaznamená další nárůst, a to i ve srovnání s nedávno zaznamenanou rekordní úrovní zájmu. Stále obrovský potenciál západních regionů Polska pro trh průmyslových nemovitostí se odráží nejen v rozsahu poptávky, ale také ve struktuře uzavřených smluv. Do konce třetího čtvrtletí roku 2021 bylo ve všech třech vojvodstvích, v nichž společnost Accolade působí, na základě nových smluv pronajato více než 80 % letošních ploch. Pro srovnání – průměr za celé Polsko je v současné době mírně pod 70 %. Potvrzením rostoucího zájmu investorů o tyto oblasti je skutečnost, že základna skladových zdrojů ve vojvodství v Západopomořanském a Dolnoslezském vojvodství se v následujících čtvrtletích zvýší až o 25 %," říká Tomasz Mika, ředitel oddělení skladových a průmyslových prostor společnosti JLL v Polsku.