Společně se staráme o přírodu kolem nás

Společně se staráme o přírodu kolem nás

Ve skupině Accolade klademe velký důraz na šetrnost k přírodě. Proto se v rámci našeho dobrovolnického dne vydalo zhruba dvacet kolegů do kraje Vysočina, aby pomohli zkultivovat místní mokřad. Když už jsme u mokřadů, jejich význam je často přehlížen a my v Accolade se to snažíme dlouhodobě změnit! Přitom mokřady mají velký a nedoceněný význam pro celý ekosystém. Účinně zadržují vodu v krajině tím, že ji při přívalových deštích vsáknou a pak postupně uvolňují. Mokřady také významně ovlivňují klima. A to tak, že při odpařování vody ochlazují vzduch a zpět do atmosféry vracejí výrazně menší množství skleníkových plynů.  

V údolí Světelského potoka si naši kolegové užili i trochu “staré dobré fyzické práce”, velkým zpestřením pak byla prezentace Jaromíra Maštery a Pavla Pokorného o hydrobiologii a místní fauně. Součástí akce byla i návštěva rybníka Horní Mrzatec, který je mezi českými vodními plochami velmi významný z hlediska čistoty vody a počtu obojživelníků. A samozřejmě, co by to bylo za výlet do přírody bez tradičního občerstvení a volnočasových aktivit. Když už jsme u aktivit, ty ekologické jsou na prvním místě našeho seznamu ESG priorit a už teď se těšíme na další!  

Více o naší strategii ESG se dozvíte zde 👉 https://lnkd.in/eFWZNrK8.