Zhluboka se nadechněte, dnes nejen v Accolade slavíme Den stromů!

Zhluboka se nadechněte, dnes nejen v Accolade slavíme Den stromů!

Víte jak? Po celý rok z velké části výsadbou hlavních producentů kyslíku a dnešních oslavenců - stromů! V souladu s naší ESG strategií se zasazujeme o to, jít co nejlepším příkladem. V našich průmyslových parcích nebo i v jejich okolí se proto pod pečlivým dohledem expertů staráme o to, aby stromy stále přibývaly a dobře se jim dařilo. Jeden příklad za všechny - pouhý jeden vzrostlý listnatý strom dokáže vyprodukovat za den tolik kyslíku, kolik spotřebuje denně k dýchání 50 lidí. Přínos stromů pro ekosystém je ale nutné neustále zdůrazňovat, protože i přes jasná vědecká fakta třeba dochází stále v mnoha částech světa k cílenému odlesňování krajiny.

Těší nás vidět nové a nové výsledky na naší cestě ke zlepšení životního prostředí, ke které kromě sázení stromů patří například využívání zelených zdrojů energie či odpovědné nakládání s vodou. Jen tak můžeme přispět k tomu abychom se cítili lépe, a to nejen v rámci našich parků, ale i místních komunit. Třeba právě teď o víkendu nám v tom budou pomáhat i děti a další lidé z Kojetína! Tak tedy vše nejlepší ke dni stromů a ať to roste!