Jedna skvělá a velká novinka pro Košický park!

Jedna skvělá a velká novinka pro Košický park!

Máme velkou radost, že Vám můžeme oznámit nového nájemce našeho průmyslového areálu na východním Slovensku, jehož činnost je nadmíru zajímavá. Svou výrobu inovativních medicínských zařízení jako jsou například moderní ultrazvukové přístroje k nám z Asie přesouvá společnost @Siemens Healthineers 🏥 Moderní prostory parku Accolade a @Panattoni navíc budou německé firmě sloužit i pro účely výzkumu a vývoje 🤝

Dalším z důvodů přesunu výrobního centra společnosti do Evropy je kromě přiblížení se koncovým uživatelům i snížení produkovaných emisí. Ty díky upřednostnění pozemní dopravy na úkor letecké klesnou až o 90 %. Jde tak o ukázkový příklad toho, jak do jisté míry nesouvisející trendy přibližování výroby koncovým odběratelům a snižování uhlíkové stopy, vedou ke stejnému výsledku - k poptávce po prostoru a pracovní síle pro v Evropě vyráběných produktech.

Společnost Siemens Healthineers je špičkou v oboru výroby zdravotnických technologií a v nových prostorách bude vyrábět nejen své nejnovější ultrazvukové přístroje, ale zabývat se i dalším vývojem a výzkumem. Od toho se odvíjely i požadavky na nadstandardně precizní podobu pronajímaných prostor, které pro nás byly zajímavou výzvou s ohledem na to, že oblast zdravotnictví dlouhodobě zastává v našem portfoliu významné místo,“ zdůraznil Milan Kratina, CEO Accolade.