Hezký světový den mokřadů

Hezký světový den mokřadů

Píše se 2. února 1971 a v íránském městě Ramsar byla právě podepsána úmluva vytvářející rámec pro celosvětovou ochranu a rozumné užívání všech typů mokřadů. A právě na den podpisu připadá od roku 1997 na popud OSN Světový den mokřadů.

Dnešní den je tak i pro Accolade významným! Je to příležitost opět si připomenout, jak zásadní hodnotu mají mokřady pro lidstvo a planetu. Jednoduše řečeno - jejich význam je pro celý ekosystém nedozírný! Kromě zadržování vody v krajině zvládnou mokřady při procesu odpařování ochlazovat vzduch a vracet do ovzduší menší množství skleníkových plynů.

V rámci naší ESG strategie se proto aktivně zasazujeme o jejich udržování a společenskou osvětu. Loni v květnu třeba naši kolegové vyrazili na Vysočinu přiložit ruku k dílu a prohloubit své znalosti o ochraně důležitého území.

Tak tedy šťastný den mokřadů od nás všech!