Ženy budoucnosti pracují v Accolade

Ženy budoucnosti pracují v Accolade

Dnes sice slavíme Mezinárodní den žen, ale ve společnosti Accolade si našich kolegyň vážíme každý den. Víme, že naše společenská odpovědnost přesahuje rámec správy nemovitostí a péče o nájemníky, komunity a životní prostředí. Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem a my se zavazujeme poskytovat jim rovné příležitosti k růstu a rozvoji.

Většinu našeho týmu v Polsku tvoří ženy a právě ony se zúčastnily konference "Woman of the Future", kterou pořádala společnost Top Woman in Real Estate. Jsme na ně nesmírně hrdí a víme, že zkušenosti a znalosti, které zde získaly, je budou inspirovat k dalšímu pozitivnímu ovlivňování světa. Všem silným a inspirativním ženám přejeme krásný Mezinárodní den žen!

Společnost Accolade byla partnerem části s názvem společensky odpovědná firma.