"Vynikající" hattrick ve Stříbře!

Další výjimečná výrobní hala v Česku. Accolade fond má ve svém portfoliu již třetí budovu s nejvyšší úrovní ekologické certifikace BREEAM Outstanding, tentokrát ve Stříbře.

"Vynikající" hattrick ve Stříbře!

Výrobní hala v průmyslovém parku Stříbro, která je součástí portfolia Accolade Industrial Fund, získala certifikát udržitelnosti BREEAM na nejvyšší úrovni Outstanding. Fond tak vlastní již celkem tři budovy (dvě v  Česku a jednu v Polsku), které splnily kritéria kategorie Outstanding, což je v podmínkách střední a východní Evropy ojedinělé.

Nejnovější budova z portfolia Accolade fondu, která se tímto úspěchem může pochlubit, zahrnuje téměř 28 tisíc metrů čtverečních ploch a byla dokončena během pouhých šesti měsíců na podzim roku 2021. Díky využití širokého spektra nejmodernějších technologií se podařilo docílit oproti běžné průmyslové hale, která je brána jako referenční, snížení spotřeby primární energie o 50 %, denní spotřeby vody o 65 % a emisí CO2 o 62 %. Více než 89 % odpadu, který byl vyprodukován během výstavby, bylo dále využito. Součástí areálu je například také broukoviště, včelí úly či louka pro hmyzí opylovače. Pro zaměstnance je připravená venkovní posilovna s relaxační zónou.

„Vysoká ekologická úroveň staveb je neoddiskutovatelně nutným požadavkem nejen ze strany nájemců, ale také investorů a finančních trhů a je přirozenou reakcí na fakt, kdy zelených a provozně úsporných průmyslových budov stále přibývá. Těší mě, že se nám v tomto směru daří pokračovat a rozšiřovat seznam takto unikátních staveb,“ říká Milan Kratina, CEO Accolade.

Jedno z nejzelenějších portfolií industriálních budov v Evropě.

Certifikací BREEAM už prošlo 100 % z celkových 1,6 milionů metrů čtverečních v majetku fondu. Ten má navíc vedle haly ve Stříbře ještě dva objekty, které získaly certifikát BREEAM Outstanding. Letos na nejvyšší hodnocení dosáhla budova v logistickém parku Štětín III. Jde o první industriální stavbu v Polsku, která splnila kritéria Outstanding. V roce 2020 byla certifikací BREEAM na úrovni Outstanding oceněna hala v Chebu, která byla v době svého dokončení dokonce vyhlášena nejzelenější průmyslovou budovou na světě. Zmíněné haly postavila společnost Panattoni.

Vedle tří nejvyšších stupňů ohodnocení BREEAM je v portfoliu Accolade fondu i 10 budov s druhou nejvyšší úrovní této certifikace Excellent, jejichž plocha tvoří dohromady přes 498 tisíc metrů čtverečních.

Certifikace BREEAM je využívána v 87 zemích světa. Dle dosaženého skóre se certifikáty dělí do pěti úrovní, a to Pass, Good, Very Good, Excellent a Outstanding. Nejvíce certifikovaných budov je ve stupni Very Good, s velkým odstupem následuje Excellent a pouze zhruba tři procenta budov získá úroveň Outstanding. Certifikace představuje náročný proces, v jehož průběhu se hodnotí vliv životního prostředí v deseti kategoriích, a to včetně hospodaření s vodou a energiemi, nakládání s odpady či využití materiálů.