Fond Accolade dosáhl v letošním prvním čtvrtletí letošního zhodnocení 1,92 %, které odpovídá očekávanému ročnímu výnosu

Za první tři měsíce letošního roku dosáhl Accolade Industrial Fund eurového zhodnocení 1,92 %, což odpovídá očekávanému ročnímu výnosu ve výši 7 %. Díky dlouhodobé strategii a smluvním doložkám se navíc fondu daří úspěšně zmírňovat současné inflační tlaky. Portfolio nemovitostí ve fondu se v prvním kvartále rozrostlo o další průmyslové haly a celková plocha pronajímatelných prostor tak překročila 1,2 milionu metrů čtverečních. Své prostředky do fondu vložilo již více než 2500 investorů. 

Fond Accolade dosáhl v letošním prvním čtvrtletí letošního zhodnocení 1,92 %, které odpovídá očekávanému ročnímu výnosu

Přesto, že válečný konflikt na Ukrajině, zpomalující ekonomika a rostoucí ceny vstupů ovlivňují téměř jakékoliv podnikání, v oblasti průmyslových nemovitostí – lze i v této náročné době nalézt řadu pozitiv. Jednu z příležitostí představuje přesun dalších částí maloobchodu na internet, který i přes ochlazování určitých kategorií společností z oblasti e-commerce, generuje poptávku po nových logistických prostorách.  

„Novou poptávku cítíme mimo jiné také například ve východním Polsku, a sice od ukrajinských společností z řad dodavatelů automobilových řetězců, kteří chtějí dále fungovat,“ řekl Milan Kratina, CEO Accolade. Pokračující silný zájem o logistické prostory dokládají i statistická data o jejich neobsazenosti, kdy se průměr v Evropě pohybuje kolem 3,5 %, v Česku je tento ukazatel ještě výrazně nižší.   

Accolade Industrial Fund nemá na Ukrajině ani v Rusku v současnosti žádné projekty, nájemce ani financující banky. Následné dopady dění na Ukrajině tak mohou být pouze nepřímé – například v podobě inflace. Fond nicméně funguje jako účinný nástroj boje proti inflačním tlakům v porovnání se standardními cennými papíry, jakými jsou dluhopisy či akcie. Zahrnuje totiž protiinflační složku, tedy indexaci nájemného, kdy všechny smlouvy s nájemci obsahují určitou formu inflačních doložek. Ty se budou postupně promítat do celkových příjmů fondu z nájmů. „Právě díky inflačním doložkám se daří minimálně z 80 % inflaci zmírňovat. Zároveň bych rád zmínil i to, že jelikož jsou všechny nájmy placeny v eurech, bavíme se vlastně o inflaci v eurozóně, která je nižší než ta v Česku,“ upřesnil Milan Kratina.  

Z hlediska výnosu fond v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl 1,92 % v euru a v české koruně 1,41 %, což jsou procenta, která odpovídají očekávanému ročnímu výnosu 7 %. „V uplynulém roce jsme zažili opravdu atypicky rekordní rok. Klíčové ale je, že pokud bychom odhlédli od vlivu přecenění nemovitostí v portfoliu fondu, nadále by si držel velmi zajímavý a konzistentní výnos plynoucí z pravidelného nájemného. A k tomuto stabilnímu stavu opět směřujeme, neboť trh již naráží na pomyslnou hranici nových cen nemovitostí a výnosů, které z nich plynou,“ dodal Kratina. 

Realitní portfolio fondu Accolade se v prvních měsících roku rozrostlo o dva nové projekty na polském a českém trhu. V Polsku fond expandoval do zcela nové lokality poblíž více než 123tisícového města Górzow Wielkopolski, které se nachází na západě země. Díky blízkosti k německým hranicím je ideálním místem pro mezinárodní podnikatele, kteří plánují přesunout své aktivity do střední Evropy. Výhodou je také výborné dopravní spojení s Českou republikou, které zajišťuje dálnice S3 ze Štětína do Prahy. Moderní Park Górzow Wielkopolski s rozlohou přes 53 tisíc metrů čtverečních je pro nájemce atraktivní také proto, že mohou využívat výhod rozvinuté městské infrastruktury i přílivu kvalifikované pracovní síly. V rámci tohoto projektu do portfolia fondu přibylo sedm nájemců, z nichž pět je pro fond zcela nových. 

Na českém trhu fond rozšířil průmyslový park v Ostrově u Stříbra. Nájemcem nové haly o rozloze 9,5 tisíce metrů čtverečních se stala společnost Urban Transporte, která poskytuje nejen komplexní logistické služby a skladování, ale i další logistický servis. Společnost je součástí koncernu KION, který se spolu s DHL a Tchibem řadí dle příjmů z nájmů k největším nájemcům nemovitostí patřících fondu.  

Fond Accolade klade důraz na životní prostředí a udržitelnost. Jeho portfolio patří k nejšetrnějším v Evropě. Klíčová je také diverzifikace a spolehlivost nájemců, čímž jsou dlouhodobě zajištěny stabilní výnosy. „Současná doba pro nás vytvořila ještě aktuálnější výzvu, jak posouvat a vylepšovat naše strategie z hlediska soběstačnosti a udržitelnosti průmyslových budov. Celé naše portfolio tak nyní ještě více přizpůsobujeme šetrnosti nejen k přírodě, ale i provozním nákladům nájemců,“ dodává Milan Kratina. 

 

Kontakt pro média:  

Lucie Mareš Heřmanská  
+420 773 819 515  
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com