Accolade investuje ve Slezské Rudě do nového průmyslového parku v Horním Slezsku

Mezinárodní investor do průmyslových nemovitostí Accolade rozšiřuje své portfolio o nový objekt v Horním Slezsku, z hlediska průmyslových a skladových prostor jedné z nejatraktivnějších oblastí Polska. Skladový park ve Slezské Rudě bude mít celkovou rozlohu 67 000 m2, z čehož téměř polovina je již pronajata jednomu nájemci. Hodnota investice činí 55 milionů eur.

Accolade investuje ve Slezské Rudě do nového průmyslového parku v Horním Slezsku

Nový skladový park má výhodnou polohu v blízkosti dálnice A4, která umožňuje snadný přístup do Německa a měst v západním Polsku, a zároveň se nachází pouhých 15 km od dálnice A1. Mimoto je park umístěn jen 60 km od českých hranic. Díky dobře rozvinuté silniční infrastruktuře nabízí snadné spojení s Katovicemi, vzdálenými přibližně 20 minut jízdy, a dalšími městy v Horním Slezsku. Snadno dostupné je také Mezinárodní letiště Katowice v Pyrzowicích.

„Horní Slezsko je neuvěřitelně atraktivní trh, který si od počátku svého rozvoje v Polsku drží silnou pozici v oblasti skladování. Oceňujeme zejména obrovský potenciál této lokality, její infrastrukturu a bohatý lidský kapitál. Tyto faktory přitahují společnosti, které chtějí v tomto regionu podnikat a expandovat. Věříme, že naše investice jim pomohou v dalším růstu na tomto trhu a zároveň nabídnou nájemcům ty nejlepší podmínky pro jejich podnikání,“ uvedl Jarek Wnuk, generální ředitel Accolade v Polsku.

Skladový park ve Slezské Rudě se bude skládat ze dvou budov umístěných na pozemku o rozloze 13,5 hektaru. Většina skladových prostor v první z nich již byla pronajata společnosti Regesta, která poskytuje logistické služby, přičemž objekt byl přizpůsoben potřebám tohoto zákazníka. Stejně jako všechny nové investice v portfoliu skupiny Accolade bude mít i tento objekt certifikaci BREEAM minimálně na úrovni „Excellent“.

Podle zprávy společnosti JLL „Průmyslový trh v Polsku, 1. pololetí 2023“ představuje Horní Slezsko po Varšavě druhý největší skladový trh v Polsku. Se zasmluvněnou plochou dosahující téměř 400 000 m2, tzn. 20 % z celé země, je však tento region i nadále nejvyhledávanější destinací. Klíčovým faktorem růstu skladového sektoru v Horním Slezsku je kvalifikovaná technická pracovní síla. Významnou roli hraje také výhodná poloha a vynikající silniční spojení se zbytkem Polska i se západní a střední Evropou.

Skupina Accolade již jeden skladový park v Horním Slezsku má, a to v Čenstochové. Investor se rozhodl realizovat další projekt především díky poloze a atraktivním faktorům tohoto regionu.