Dnes slavíme Den stromů!

Dnes slavíme Den stromů!

Stromy jsou důležitou součástí našich parků i ESG strategie, a proto jsme se rozhodli nejen udržovat stávající zeleň, ale také ji aktivně rozšiřovat. Rádi bychom s vámi dnes sdíleli několik zajímavých informací o stromech v našich parcích:

  • Jaké stromy sázíme

Stromy jsou vysazeny v souladu s doporučeními odborníků na ekologii. Volíme druhy stromů, které jsou původní, neinvazivní, odolné a vhodné pro dané klimatické podmínky.

  • Význam pro místní ekosystém

Při výběru druhů stromů bere Accolade v úvahu i potřeby místní fauny. Vytváříme proto taková prostředí, ve kterých mohou místní živočichové najít útočiště i potravu. Vysazování stromů nejen významně přispívá k biodiverzitě, ale také vytváří krásnější a zelenější prostor pro naše zaměstnance.