Accolade Industrial Art: nový Mural v Hořovicích

Accolade Industrial Art: nový Mural v Hořovicích

Accolade Industrial Art: nový Mural v Hořovicích Aneb další krok v našem projektu Accolade Industrial Art, který propojuje průmyslové parky s uměním a kulturou. Autorem tohoto díla je Chemis. Ačkoli se narodil v Kazachstánu, strávil většinu života v České republice a nyní se řadí k našim nejznámějším streetartovým umělcům. Jeho díla jsou známá svým sociálním poselstvím a expresivitou. Cílem graffiti a street art kultury tak už dávno není jen věci ničit, naopak! Chtějí umění dopřát široké veřejnosti. A my s nimi!

Video: bit.ly/3sbSKbs.