Nová nástěnná malba společnosti Accolade na průmyslové mapě Polska

Po dokončení a kompletním pronajmutí druhého moderního průmyslového parku v Podleském vojvodství společnost Accolade odhalila v regionu novou nástěnnou malbu. Jedná se o další instalaci z programu Accolade Industrial Art, který podporuje umění v průmyslových prostorách.  Dosud bylo realizováno devět takových projektů, z toho pět v Polsku a čtyři v České republice.

Nová nástěnná malba společnosti Accolade na průmyslové mapě Polska

Nová nástěnná malba je největším projektem svého druhu v portfoliu společnosti Accolade, který se rozkládá na ploše 700 metrů čtverečních. Malba byla umístěna na třech místech v parku Białystok II. Živě zobrazuje charakteristické symboly, živočišné druhy a místní flóru Podleského vojvodství a je pečlivě vytvořena dvěma renomovanými umělci zabývajícími se nástěnnými malbami, Jakubem Bitkou a Łukaszem Chwałkou. Výběr přírody jako ústředního tématu odráží závazek společnosti Accolade k hodnotám ESG a odpovědný přístup k životnímu prostředí. 

„Białystok je pro společnost Accolade výjimečným místem. V roce 2018 jsme jako první v tomto regionu otevřeli moderní průmyslový park. V současné době máme v Podleském vojvodství dva plně pronajaté parky o celkové rozloze přibližně 80 000 metrů čtverečních. V roce 2021 jsme v Białystoku zahájili program Accolade Industrial Art a vytvořili zde naši první nástěnnou malbu. Jsem ráda, že se do programu zapojil i náš druhý park v Białystoku a že nová nástěnná malba kreativně symbolizuje náš závazek k udržitelnému rozvoji,“ uvedla Alicja Cholewa, senior asset manager společnosti Accolade v Polsku.

„Při navrhování nástěnné malby bylo naším cílem vytvořit vizuální příběh symbiózy a prolínání lidského a přírodního světa. Na díle vidíme symbolické strážce Podlesí, zubry a rysy, kteří se procházejí mezi lidmi a znázorňují harmonii mezi těmito světy. Mnoho prvků na nástěnné malbě odkazuje na region a já doufám, že každý z nich spolu s celým dílem bude přinášet radost zaměstnancům i návštěvníkům parku,“ řekl Łukasz Chwałek, jeden z tvůců nástěnné malby. 

„Projekt nástěnné malby pro nás představoval značnou výzvu, protože jsme jej realizovali ve třech různých strukturách. Grafika ožila na nádrži na vodu, budově čerpací stanice a opěrné zdi, a vytvořila tak ucelený příběh. Tento netradiční koncept si vyžádal několik týdnů příprav a návrhů, ale výsledek nám přinesl obrovské uspokojení,“ prohlásil Jakub Bitka, spoluautor nástěnné malby.

Program Accolade Industrial Art zahrnuje také vzdělávání dětí a mládeže. V průběhu vytváření nástěnné malby proto investor uspořádal workshopy pro žáky z komplexu školy a školky ve městě Nowy Aleksandrów. Na těchto setkáních se mladí lidé ve věku 12-15 let učili techniku sprejování nástěnných maleb. Umělci se podělili o své znalosti a vysvětlovali proces tvorby grafiky a význam umění v průmyslových prostorách. Studenti měli také příležitost samostatně experimentovat s touto technikou a vyzkoušet si malování sprejem na připravené povrchy.

V rámci programu Accolade Industrial Art vytvořil investor 9 nástěnných maleb, z toho 5 v polských průmyslových parcích: dvě v Białystoku a po jedné v parcích Zielona Góra, Mińsk Mazowiecki a Gorzów Wielkopolski. První takové dílo vzniklo v Białystoku v roce 2021, přičemž bylo vybráno v soutěži, do které se zapojili nájemci parku. Všechny nástěnné malby v průmyslových parcích společnosti Accolade vznikly ve spolupráci s místními komunitami a umělci. Tato díla odrážejí hodnoty investora a jeho závazek k ochraně životního prostředí, přičemž zdůrazňují jedinečné charakteristiky daných regionů.