Oslava Mezinárodního dne vzdělávání

V Accolade je vzdělávání nejen jednou z našich priorit, ale také něčím, co nás nesmírně baví. Uvědomujeme si tak zásadní roli tělesné výchovy při utváření životů mladých lidí. Proto jsme hrdí, že se můžeme podílet na programu Trenéři ve škole.

Oslava Mezinárodního dne vzdělávání

V rámci dlouhodobého partnerství jsme dosáhli skutečně působivých výsledků: aktuálně je do této iniciativy aktivně zapojeno již 694 tříd ze 142 základních škol v 25 lokalitách po celé zemi.

Proč právě tento program? Dětem v dnešní době chybí přirozený pohyb a bez pozitivního přístupu rodičů často nemají možnost vytvořit si ke sportu kladný vztah. To vede k závažným problémům, mimo jiné k nadváze a obezitě.

Program Trenéři ve škole je v tomto ohledu naprosto revoluční. Umožňuje dětem vyzkoušet si širokou škálu sportů přímo ve škole pod vedením zkušených trenérů daného sportu. Ti pomáhají učitelům budovat pozitivní vztah k pohybovým aktivitám, které mají vliv na fyzické i duševní zdraví dětí a rozvoj jejich mozku. Tento přístup rovněž vykazuje slibné výsledky při zlepšování celkových studijních výsledků dětí.

Společně tak přispíváme ke zdravější a aktivnější budoucnosti našich dětí.