Trendy: posun k udržitelné logistice ve stavebnictví

Stavebnictví výrazně přechází k udržitelným řešením, přičemž stále větší důraz se klade na snižování emisí prostřednictvím inteligentnější logistiky.

Trendy: posun k udržitelné logistice ve stavebnictví

Stále více se upouští od tradiční nákladní dopravy a přechází se na ekologičtější způsoby přepravy, jako je železnice. Tento posun, který představuje jeden z nastupujících trendů, nabízí významné výhody z hlediska efektivity a snížení dopadu na životní prostředí.

Kojetín: příklad z praxe

Příkladem tohoto posunu je naše robotické centrum pro Amazon v Kojetíně, které se nachází v blízkosti železničních tratí. S využitím železniční dopravy bylo dodáno 6 800 betonových panelů z továrny přímo na místo, na což by jinak bylo nutné použít téměř 2 300 nákladních vozidel. Díky tomu bylo možné nejen snížit uhlíkovou stopu, ale daný objekt rovněž získal nejvyšší hodnocení BREEAM Outstanding, což podtrhuje roli udržitelné logistiky při získávání mezinárodních ekologických certifikací.

Tato iniciativa je v rámci daného odvětví součástí širšího hnutí, které směřuje k přijetí udržitelnějších postupů. Zdůrazňuje, jak strategická rozhodnutí ohledně lokality a dopravy mohou výrazně snížit dopad stavebních projektů na životní prostředí.

Více informací o tomto trendu nabízí článek deníku e15: Z kamionů na vlak. Developeři a výrobci stavebnin koketují se železniční dopravou | e15.cz