Rok 2024 je pro nás mimořádným mezníkem – Accolade Industrial Fund slaví 10. výročí.

V letošním roce si tedy obzvláště vážíme každého setkání s našimi investory mimo běžné obchodní styky.

Rok 2024 je pro nás mimořádným mezníkem – Accolade Industrial Fund slaví 10. výročí.

Věříme, že umění má sílu spojovat a inspirovat, a proto jsme se nedávno vydali do Brna a pozvali naše místní investory na výstavu „Made by Fire“ v Moravské galerii.

Komentovaná prohlídka odhalila fascinující příběh českého skla a porcelánu, který propojuje tradici zakořeněnou v místní kultuře a průmyslu se špičkovým designem a moderními technologiemi, díky nimž má produkce tuzemských skláren a porcelánek stále svou nezpochybnitelnou hodnotu.

Výběr programu nebyl náhodný – české sklo a porcelán se navzdory své křehkosti vyznačují odolností, řemeslnou zručností a inovativním duchem. A tyto hodnoty jsou blízké i nám, a to ve všem, co děláme.

Všem, kdo se na akci podíleli a podělili se o své postřehy a pozitivní energii, chceme srdečně poděkovat. Naše setkání v Brně znamená jen jeden z mnoha kroků, kterými se snažíme dát najevo, že si vážíme všech, kdo se rozhodli připojit se k nám na naší cestě.