Podporujeme zdraví mladých lidí!

Až 27 % dětí v České republice se potýká s obezitou. Přestože Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby se děti věnovaly pohybové aktivitě alespoň jednu hodinu denně, mimo vzdělávací zařízení tak činí pouze čtvrtina nejmladší části české populace. 

Podporujeme zdraví mladých lidí!

V Accolade si myslíme, že pro každou zemi jsou klíčem k úspěchu zdraví, spokojení a vzdělaní lidé, a s tím přímo souvisí sport. Věříme, že trvalou podporou iniciativy Trenéři ve škole můžeme v České republice přispět ke zlepšení zdraví lidí a zvýšení jejich cílevědomosti.

Cílem programu je ZVÝŠIT ZÁJEM DĚTÍ O POHYB A POMOCI S OBSAHEM A PESTROSTÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH, a to tím, že se do hodin tělesné výchovy v 1. až 4. třídě základní školy zapojí profesionální trenéři různých sportů. Právě v tomto věku si totiž děti vytvářejí vztah k pohybu.

Proto jsme také velmi rádi, že se tato iniciativa rozšiřuje.

Na nedávné tiskové konferenci, které se náš generální ředitel Milan Kratina zúčastnil jako jeden z hlavních řečníků, představili Trenéři ve škole poměrně optimistická čísla:
Od letošního září se do této iniciativy zapojí rekordních 260 škol z celé České republiky. Jedná se o výrazný nárůst, neboť v současné době se programu účastní 225 škol a přibližně 32 000 dětí!
Věříme, že tato iniciativa by mohla ukázat lepší nový směr a podpořit zapojení více partnerů, rodičů a škol.

Velmi děkujeme Antonínu Barákovi a Ondřeji Lípovi a jejich týmu za usilovnou a cennou práci a jsme rádi, že k ní můžeme přispět.