Rekordní zájem o zelené dluhopisy Accolade: emise v objemu tři miliardy korun se vyprodala během dvou týdnů.

Investiční skupina Accolade, přední evropský hráč v oblasti moderních průmyslových nemovitostí, se stala historicky prvním korporátním emitentem zeleného dluhopisu v českých korunách. Accolade vydala svou první veřejnou emisi zelených dluhopisů s pětiletou splatností a úrokem 8 % ročně, které jsou kótovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. O dluhopisy v nabídce konsorcia bank Česká spořitelna, J&T BANKA a Komerční banka projevili institucionální i retailoví investoři rekordní zájem. Nabídkové období probíhalo od 7. května do 3. června 2024. Původně zamýšlená emise ve výši 1,5 miliardy korun se vyprodala během jediného týdne, a proto byl objem emise zdvojnásoben. Silná poptávka pak umožnila alokovat dluhopisy za 3 miliardy korun během pouhých čtrnácti dnů. Minimální výše investice činila 10 tisíc korun. 

Rekordní zájem o zelené dluhopisy Accolade: emise v objemu tři miliardy korun se vyprodala během dvou týdnů.

„Obrovský zájem o dluhopisy Accolade svědčí o tom, že investoři, jejichž důvěry si nesmírně vážíme, si potřebu transformace české ekonomiky k větší udržitelnosti, efektivitě a robotizaci dobře uvědomují a jsou ochotni ji pomocí kvalitních nástrojů podpořit. Ukazuje se, že cesta investování do zelených budov se skvělými nájemci, kterou jsme si vytyčili před více než 10 lety, je správná a možná,“ uvedl Milan Kratina, CEO Accolade. 

Skupina Accolade stojí za projekty, které se řadí mezi nejekologičtější na světě. Její budova v průmyslovém parku Cheb South například získala hodnocení BREEAM New Construction 2016 na úrovni Outstanding s rekordním skóre 94,2 procenta. Skupina se při plánování svých projektů také významně zaměřuje na revitalizaci brownfieldů, které dnes tvoří přes 33 % celého portfolia.

Při přípravě zelené emise byl pro skupinu klíčový nedávno vytvořený interní soubor opatření vydaný pod názvem „Green Finance Framework“. Tento rámec v souladu s Taxonomií EU určuje pravidla, k jejichž dodržování při přípravě projektů se Accolade zavazuje. Důvěryhodnost dokumentu dokázalo i jeho nezávislé hodnocení jednou z nejuznávanějších auditorských společností v oblasti udržitelnosti Sustainalytics.

Rekordní emise zelených dluhopisů

Dluhopisy s pětiletou splatností vydává společnost Accolade Finco Czech 1, s.r.o. Jde o entitu založenou za účelem emise dluhopisů a následného poskytování financování dalším podnikům ze skupiny. Společnost je 100% vlastněná mateřskou společností Accolade Holding a.s., která současně poskytla finanční záruku za splacení dluhopisů.

Emitent se mimo jiné v emisních podmínkách zavazuje, že finance použije k financování či refinancování projektů skupiny, které patří do kategorie „Zelené budovy“. Jde o výstavbu průmyslových nemovitostí splňující nejvyšší standardy environmentální udržitelnosti. 

„Velmi si ceníme projevené důvěry od zúčastněného konsorcia bank, jejichž zkušenosti a reputace byly pro konečný úspěch této emise našich zelených dluhopisů, klíčové. Chtěl bych také moc poděkovat internímu týmu i dalším zúčastněným stranám za skvěle odvedenou práci na celém projektu,” uzavřel Tomáš Procházka, CFO Accolade. 

Parametry emise dluhopisů Accolade:

ISINCZ0003561441
EmitentAccolade Finco Czech 1
RučitelAccolade Holding a.s.
Objem3 mld. CZK
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu10 000 CZK 
Datum emise14. 6. 2024
Datum splatnosti14. 6. 2029 
Kupón a výplata dluhopisuFixní ve výši 8,00 % p. a, výplata pololetně zpětně
AranžéřiČeská spořitelna, a.s., J&T IB and Capital Markets, a.s., Komerční banka, a.s.
Vedoucí spolumanažeřiČeská spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s.
Právní poradce emitentaWhite & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Právní poradce vedoucích spolumanažerůAllen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka
Auditor emitentaBDO Audit s.r.o.