Další významný milník Accolade Industrial Fund: roční příjmy z nájemného v projektech fondu přesahují 100 milionů eur

Accolade Industrial Fund, který letos slaví desetileté výročí od svého vzniku, překonal v prvním čtvrtletí další významný milník, když se mu podařilo v celkovém ročním smluvním nájmu překonat hranici 100 milionů eur, což představuje zhruba 2,5 miliardy korun. U některých projektů v Německu nebo v Polsku dokonce došlo ke zvýšení nájemného o desítky procent. Accolade Industrial Fund navíc v prvním kvartále zaznamenal výnos v korunách přes 3 %, v eurech pak téměř 2 %. Průměrný roční výnos od založení dosahuje 12 %. 

Další významný milník Accolade Industrial Fund: roční příjmy z nájemného v projektech fondu přesahují 100 milionů eur

Celkové roční zasmluvněné nájemné v nemovitostech patřících do portfolia fondu Accolade přesáhlo v prvním čtvrtletí letošního roku částku 100 milionů eur. „K překonání historického milníku napomohl fondu trend rostoucích nájmů, ale také indexace obsažené ve smlouvách. Díky nim se navýšily dlouhodobé nájmy o 3 %. Svůj podíl na růstu však mají i prolongace kontraktů,“ řekl Milan Kratina, spoluzakladatel Accolade Industrial Fund s tím, že většina objektů v portfoliu fondu byla dokončena před rokem 2022 a nájemné v budovách je tak nižší, než je současná úroveň tržních nájmů. „Právě v tom je nyní zajímavá investiční příležitost fondu. Není totiž mnoho sektorů trhu komerčních nemovitostí, u kterých by byla šance na využití tohoto rozdílu natolik výrazná, že by čtvrtletně umožňovala sledovat růst nájmů o významné desítky procent,“ dodává Milan Kratina.

Již v prvním kvartále se fondu u některých projektů podařilo navýšit nájemné. Příkladem je smlouva v polském Lublinu s technologickým inovátorem Data Modul nebo smlouva v Minsku Mazowieckém, kde byly volné prostory pronajaty společnosti Reha, významnému výrobci a dodavateli zdravotnických prostředků. Nájemné narostlo také v německé Bochumi, kde byla uzavřena nová smlouva se společností Waterkotte. 

V korunovém vyjádření dosáhl fond v prvním kvartálu zhodnocení 3 %, v eurovém pak 2 %. K pozitivnímu výsledku přispělo i zastavení poklesu cen nemovitostí a s tím souvisejícího růstu yieldů, kdy došlo k jejich stabilizaci v návaznosti na již nepředpokládaný růst úrokových sazeb. „Pokud porovnáme poslední kvartál loňského roku s letošním prvním čtvrtletím napříč evropskými státy, z dat společnosti CBRE jasně vyplývá, že až na drobné výjimky již na většině trhů nedochází k žádnému růstu yieldů,“ upřesnil Milan Kratina, který je přesvědčen, že se na trhu s logistickými nemovitostmi blížíme k ustavení nového normálu. 

Po uplynulých třech letech dochází na realitním trhu k ustálení situace. Není vyloučeno, že z hlediska nájmů ještě dojde k mírnému poklesu z důvodu přesycení trhu v některých lokalitách a kvůli snižujícím se stavebním nákladům. Dlouhé povolovací procesy a obecně vyšší výnosy komerčních nemovitostí ve světě ale podle Kratiny znatelné snižování nájmů neumožní.

„Vlivem dění v posledních letech se začíná naplno projevovat snaha Evropy stát se v mnoha oblastech skutečně nezávislejší na dalších kontinentech. Právě to táhne stále nahoru poptávku po výrobních a robotických distribučních centrech. Průmysl a s ním i skladování se musí mít na starém kontinentu kam vrátit. A pokud se na to díváme z této perspektivy, jsme skutečně dnes v rámci evropského industriálního trhu teprve na začátku, kdy vyměňujeme kousek globalizace za kousek naší jistoty a bezpečnosti,“ uzavírá Kratina.