Další rozšiřování ve Štětíně!

Další rozšiřování ve Štětíně!

Od našeho debutu v roce 2015 posilujeme v tomto regionu své aktivity řadou nových projektů. Společnost Accolade v současné době ve Štětíně vlastní 300 000 m2 zastavěných prostor, což z nás v kontextu moderních skladových prostor činí největšího investora v Západopomořanském vojvodství.

A tím rozhodně nekončíme! Máme plány a probíhající projekty, které zahrnují dalších 200 000 m2, přičemž naše cílové portfolio v tomto regionu by mělo dosáhnout 900 000 m2.

Jsme hrdí na to, že můžeme přispívat k pokračujícímu rozvoji tohoto klíčového polského průmyslového centra.