Staré nádrže se přemění na průmyslový park. Accolade chystá projekt, který pomůže místnímu rozvoji v Kojetíně na Olomoucku.

Přísun nových kvalifikovaných pracovních míst a tím i tlak nových firem na konkurenci na trhu práce a navyšování mezd v regionu. To jsou hlavní výhody, které přinese přestavba brownfieldu na území bývalých usazovacích nádrží cukrovaru na moderní průmyslový park v Kojetíně na Olomoucku. Předpokládané zahájení výstavby o celkové rozloze 65 000m2 by mělo při standardním průběhu schvalovacího procesu začít do konce příštího roku.

Staré nádrže se přemění na průmyslový park. Accolade chystá projekt, který pomůže místnímu rozvoji v Kojetíně na Olomoucku.

„Park bude stát na pozemncích, které dříve sloužily jako usazovací nádrže bývalého cukrovaru, a tedy nedojde ke zbytečnému záboru zemědělské půdy. Hlavní výhodou pro Kojetín a okolí je příchod nových firem, které zvýší konkurenci na trhu práce, pomohou k navýšení mezd a lidé z okolí Kojetína si budou moci najít dobře placenou práci kousek od domova. Navíc mohou v návaznosti na náš park vznikat nové podnikatelské příležitosti,“ uvedl k projektu Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit Accolade.

„Stejně jako i jiná menší města se potýkáme s problematikou skladby populace, kdy nám mladí odchází ze studiem do větších měst a později už se díky lepším, především ekonomickým, podmínkám nevrací zpět. V oblasti občanské vybavenosti jsme za posledních několik let proinvestovali stovky milionů, abychom Kojetín pro mladé rodiny zatraktivnili. Pevně věřím, že výstavba moderního průmyslového parku přivede nájemce, kteří nabídnou dobře placenou a kvalifikovanou práci všem obyvatelům a uplatnění najdou jak dělnické profese, tak vysokoškoláci. Dosud bylo jednání z obou stran velmi korektní a já jsem rád, že jsme pro rozvoj města získali silného a férového partnera,“ doplnil Leoš Ptáček, starosta Kojetína.