Staré nádrže se přemění na průmyslový park. Accolade chystá projekt, který pomůže místnímu rozvoji v Kojetíně na Olomoucku.

Přísun nových kvalifikovaných pracovních míst a tím i tlak nových firem na konkurenci na trhu práce a navyšování mezd v regionu. To jsou hlavní výhody, které přinese přestavba brownfieldu na území bývalých usazovacích nádrží cukrovaru na moderní průmyslový park v Kojetíně na Olomoucku. Předpokládané zahájení výstavby o celkové rozloze 65 000m2 by mělo při standardním průběhu schvalovacího procesu začít do konce příštího roku.

main article image

„Park bude stát na pozemncích, které dříve sloužily jako usazovací nádrže bývalého cukrovaru, a tedy nedojde ke zbytečnému záboru zemědělské půdy. Hlavní výhodou pro Kojetín a okolí je příchod nových firem, které zvýší konkurenci na trhu práce, pomohou k navýšení mezd a lidé z okolí Kojetína si budou moci najít dobře placenou práci kousek od domova. Navíc mohou v návaznosti na náš park vznikat nové podnikatelské příležitosti,“ uvedl k projektu Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit Accolade.

„Stejně jako i jiná menší města se potýkáme s problematikou skladby populace, kdy nám mladí odchází ze studiem do větších měst a později už se díky lepším, především ekonomickým, podmínkám nevrací zpět. V oblasti občanské vybavenosti jsme za posledních několik let proinvestovali stovky milionů, abychom Kojetín pro mladé rodiny zatraktivnili. Pevně věřím, že výstavba moderního průmyslového parku přivede nájemce, kteří nabídnou dobře placenou a kvalifikovanou práci všem obyvatelům a uplatnění najdou jak dělnické profese, tak vysokoškoláci. Dosud bylo jednání z obou stran velmi korektní a já jsem rád, že jsme pro rozvoj města získali silného a férového partnera,“ doplnil Leoš Ptáček, starosta Kojetína.

Zpět na začátek