Accolade investoval tři čtvrtě miliardy do revitalizace staré fabriky v Čenstochové. Podíl brownfieldů na polském trhu se přiblížil 50 %.

Investice do revitalizace starých areálů v moderní průmyslové parky jsou pro skupinu Accolade doménou a jinak tomu není ani v případě nové investice do parku v polské Čenstochové. Ve městě, které je s dominantou kláštera Jasná Hora považováno za nejvýznamnější poutní místo Polska, vyrostou v areálu staré fabriky dvě nové moderní budovy o celkové rozloze 30 tisíc m2. Celková investice překročí 750 milionů korun a první nájemci budou moci její prostory využít v únoru příštího roku. Výstavbou tohoto areálu se podíl revitalizovaných brownfieldů skupiny v Polsku zvýší na 48,5 %.

Accolade investoval tři čtvrtě miliardy do revitalizace staré fabriky v Čenstochové. Podíl brownfieldů na polském trhu se přiblížil 50 %.

Nový industriální park vyroste v oblasti starého brownfieldu v sousedství stále fungující koksovny. Kromě revitalizace již nevyužívané fabriky cílí nová budova na ocenění BREEAM „Excellent“, které je považováno za jedno z nejlepších oceněním které zaručuje vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy.

„Celkový podíl  brownfieldů v našem portfoliu je cca 40 %. V Polsku se i díky lépe připravené legislativě blížíme 50 % a z toho mám upřímně opravdu radost. Dlouhodobě není naším cílem jen nárůst počtu lokalit, ale hlavně příprava kvalitních projektů, které pomohou s revitalizací starých průmyslových areálů a vdechnou jim nový život,“okomentoval Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

Královna Polska, jak je věřícími označována, těží i ze své strategické polohy, kdy je pomyslným středobodem mezi Krakovem, Vratislaví i Varšavou. Podporu rozvoje infrastruktury a s ní spojené investice podporuje i vedení města a regionu, které kromě přímé podpory nově příchozích investorů aktivně pracuje i na zkvalitnění silnic DK1 a DK46, které se společně s dalšími navazujícími uzly (silnice S1, dálnice A1, A2 a A4) postarají o plynulou dopravu a vytvoří plně funkční logistický komplex.