Naše parky

Bydgoszcz III

Bydgoszcz, Polsko

Park Bydgoszcz III se nachází ve středu Polska, v Kujavsko-pomořském vojvodství. Je velmi dobře propojen s ostatními regiony v zemi, a to jak z hlediska silniční, tak železniční dopravy. Budova Accolade je součástí Průmyslového a technologického parku Bydgoszcz, který je s celkovou rozlohou 280 ha jednou z největších průmyslových zón v Polsku.

Accolade v současné době staví nájemní objekt s celkovou užitnou plochou přes 46 000 m2, který nabízí moderní skladové prostory pro lehkou výrobu a logistiku.

Bydgoszcz III
stávající plocha
17 341 m2

Lokalita a dopravní dostupnost

  • Výhodou parku je poloha přímo na městském obchvatu.
  • Vynikající spojení s dalšími oblastmi Polska zajišťuje blízkost rychlostních silnic S25, S10 a S5.
  • Park také leží na evropské říční trase E70 Antverpy – Litva.
  • Městská doprava u Parku zajišťuje snadné dojíždění zaměstnanců.

Výhodou parku je poloha přímo na městském obchvatu, který je vzdálený pouhých pět kilometrů od centra města. Dopravní dostupnost zajišťují rychlostní silnice S25 spojující severní Koszalin s jižním Koninem, silnice S10 vedoucí od Štětína do Varšavy a S5 vedoucí z Poznaně do Gdaňsku. Blízko Parku se také nachází říční přístav s kapacitou 2 miliony tun zboží ročně, který leží na evropské říční trase E70 Antverpy – Litva. Dostupnost Parku je zajištěná veřejnou autobusovou dopravou.

Mapa infrastruktury

Nájemci

plánovaná plocha
44 342 m2

Specifikace budov

Budova 1

Budova 1

44 342 m2
Garden Flora
Teleplan

Budova 1

44 342 m2
Stav K pronájmu
Ve fondu od 0
K pronájmu 10 495 m2
Světlá výška 10 m
Sloupy 12 m × 24 m
breeam None