Naše parky

Park Bydgoszcz III

Bydgoszcz, Polsko

Park Bydgoszcz III se nachází ve středu Polska, v Kujavsko-pomořském vojvodství. Je velmi dobře propojen s ostatními regiony v zemi, a to jak z hlediska silniční, tak železniční dopravy. Budova Accolade je součástí Průmyslového a technologického parku Bydgoszcz, který je s celkovou rozlohou 280 ha jednou z největších průmyslových zón v Polsku.

Certifikace udržitelnosti budov - BREEAM
Park Bydgoszcz III
stávající plocha
46 614 m2

Lokalita a dopravní dostupnost

  • Výhodou parku je poloha přímo na městském obchvatu.
  • Vynikající spojení s dalšími oblastmi Polska zajišťuje blízkost rychlostních silnic S25, S10 a S5.
  • Park také leží na evropské říční trase E70 Antverpy – Litva.
  • Městská doprava u Parku zajišťuje snadné dojíždění zaměstnanců.

Výhodou parku je poloha přímo na městském obchvatu, který je vzdálený pouhých pět kilometrů od centra města. Dopravní dostupnost zajišťují rychlostní silnice S25 spojující severní Koszalin s jižním Koninem, silnice S10 vedoucí od Štětína do Varšavy a S5 vedoucí z Poznaně do Gdaňsku. Blízko Parku se také nachází říční přístav s kapacitou 2 miliony tun zboží ročně, který leží na evropské říční trase E70 Antverpy – Litva. Dostupnost Parku je zajištěná veřejnou autobusovou dopravou.

Mapa infrastruktury

Nájemci

Specifikace budov

Budova 1

Budova 1

46 614 m2

Budova 1

46 614 m2
Stav Pronajato
Ve fondu od Q3 2024
Světlá výška 10 m
Sloupy 12 m × 24 m
breeam Very Good