Lublin
Lublin

Lublin

Lublin, Polsko
73 509 m2

Industriální park Lublin připravujeme na území 16 ha. Je součástí Speciální ekonomické zóny EURO-PARK MIELEC, která nabízí výhodnější daňové podmínky. S parkem jsou spojené také nižší mzdové náklady. První části parku o 16 500 m2 jsou už plně pronajaté společnostem jako jsou Spizarnia Spółka Jawna, jeden z největších polských exportérů potravin, Nałęczowska Spółka Handlowa, provozovatel supermarketů, Eurocash Group, přední distributor potravin v Polsku, CEGA, výrobce smršťovacích spojů z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), ROHLIG SUUS Logistics, poskytovatel logistických služeb, ILS – International Logistic Solution, poskytovatel logistických služeb, nebo RUCH, jeden z největších distributorů tisku v Polsku. V současné době připravujeme rozšíření parku o dalších 40 000 m2 pronajimatelné plochy.

Populace v regionu

Region Lublin je logistických a obchodním centrem středovýchodního Polska. Celkem zde žije kolem 2,2 milionu lidí, sama Lublin je se 350 000 obyvateli největším městem východního Polska a je také srdcem metropolitní oblasti se 750 tisící obyvateli. V regionu se nachází devět univerzit s více než 86 000 studenty. Lublin je tradiční polské město, které před posunem hranic po druhé světové válce bývalo jedním z nejdůležitějších měst centrální oblasti polského státu, tradiční sídlo polských vzdělanců.

Lokalita a dopravní dostupnost

Park Lublin leží na obchvatu města Lublin na rychlostní komunikaci S12. Díky tomu je park snadno dostupný jak z centra města, tak ze sedm kilometrů vzdáleného mezinárodního letiště Lublin. Zóna bude snadno dostupná z rychlostních silnic S12, S17 a S19 spojujících Lublin s Varšavou, Ukrajinou a severem a jihem země. Region je historicky spojený se zemědělstvím, byl a je ale také centrem vědy a výzkumy zejména v oblasti přírodních a medicínských věd. Tradici tu má i strojírenství a výroba dopravních prostředků.

Standardní technická specifikace

  • Čistá výška: 10 m
  • Hydraulické můstky: 1/1 000 m2
  • ESFR sprinklery
  • Nosnost podlah: 5 t/m2
  • Parkoviště pro osobní i nákladní vozidla
  • Dvůr pro manipulaci kamionů
  • Kancelářské prostory a sociální zařízení dle přání klienta