Fond Accolade dosiahol v prvom štvrťroku tohto roku zhodnotenie 1,92 %, ktoré zodpovedá očakávanému ročnému výnosu

Praha 9. júna 2022 – Za prvé tri mesiace tohto roku dosiahol fond Accolade Industrial Fund eurové zhodnotenie 1,92 %, čo zodpovedá očakávanému ročnému výnosu vo výške 7 %. Vďaka dlhodobej stratégii a zmluvným doložkám sa navyše fondu darí úspešne zmierňovať súčasné inflačné tlaky. Portfólio nehnuteľností vo fonde sa v prvom štvrťroku rozrástlo o ďalšie priemyselné haly a celková plocha prenajímateľných priestorov tak prekročila 1,2 milióna metrov štvorcových. Svoje prostriedky do fondu vložilo už viac ako 2 500 investorov. 

Fond Accolade dosiahol v prvom štvrťroku tohto roku zhodnotenie 1,92 %, ktoré zodpovedá očakávanému ročnému výnosu

Hoci vojnový konflikt na Ukrajine, spomaľujúca ekonomika a rastúce ceny vstupov ovplyvňujú takmer akékoľvek podnikanie v oblasti priemyselných nehnuteľností, napriek tomu možno aj v tomto náročnom období nájsť viacero pozitív. Jednu z príležitostí predstavuje presun ďalších častí maloobchodu na internet, čo aj napriek ochladzovaniu určitých kategórií spoločností z oblasti e-commerce generuje dopyt po nových logistických priestoroch. 

„Nový dopyt cítime okrem iného napríklad vo východnom Poľsku, a to zo strany ukrajinských spoločností z radov dodávateľov automobilových reťazcov, ktorí chcú naďalej fungovať,“ povedal Milan Kratina, generálny riaditeľ spoločnosti Accolade. Neustály silný záujem o logistické priestory dokladajú aj štatistické údaje o ich neobsadenosti, ktorá sa v Európe v priemere pohybuje okolo úrovne 3,5 %, v Česku je tento ukazovateľ ešte výrazne nižší.  

Fond Accolade Industrial Fund nemá na Ukrajine ani v Rusku v súčasnosti žiadne projekty, nájomcov ani financujúce banky. Následné dosahy diania na Ukrajine tak môžu byť len nepriame – napríklad v podobe inflácie. Fond však funguje ako účinný nástroj boja proti inflačným tlakom v porovnaní so štandardnými cennými papiermi, akými sú dlhopisy či akcie. Zahŕňa totiž protiinflačnú zložku, teda indexáciu nájomného, kedy všetky zmluvy s nájomcami obsahujú určitú formu inflačných doložiek. Tie sa budú postupne premietať do celkových príjmov fondu z nájmov. „Práve vďaka inflačným doložkám sa darí infláciu zmierňovať minimálne na 80 %. Zároveň by som rad spomenul aj to, že keďže sú všetky nájmy uhrádzané v eurách, týka sa nás inflácia v eurozóne, ktorá je nižšia ako v Česku,“ spresnil Milan Kratina. 

Z hľadiska výnosu fond v prvom štvrťroku tohto roku dosiahol 1,92 % v eurách1,41 % v českých korunách, čo sú percentá, ktorá zodpovedajú očakávanému ročnému výnosu 7 %. „V uplynulom roku sme zažili naozaj atypicky rekordný rok. Kľúčové však je, že ak by sme odhliadli od vplyvu precenenia nehnuteľností v portfóliu fondu, naďalej by si držal veľmi zaujímavý a konzistentný výnos plynúci z pravidelného nájomného. A k tomuto stabilnému stavu opäť smerujeme, pretože trh už naráža na pomyselnú hranicu nových cien nehnuteľností a výnosov, ktoré z nich plynú,“ dodal Kratina.

Realitné portfólio fondu Accolade sa v prvých mesiacoch roku rozrástlo o dva nové projekty na poľskom a českom trhu. V Poľsku fond expandoval do úplne novej lokality neďaleko mesta Górzow Wielkopolski, ktoré sa nachádza na západe krajiny a má viac ako 123 000 obyvateľov. Vďaka blízkosti k nemeckým hraniciam je ideálnym miestom pre medzinárodných podnikateľov, ktorí plánujú presunúť svoje aktivity do strednej Európy. Výhodou je tiež výborné dopravné spojenie s Českou republikou, ktoré zabezpečuje diaľnica S3 zo Štetína do Prahy. Moderný Park Górzow Wielkopolski s rozlohou viac ako 53 000 metrov štvorcových je pre nájomcov atraktívny aj preto, lebo môžu využívať výhody rozvinutej mestskej infraštruktúry a prílev kvalifikovanej pracovnej sily. V rámci tohto projektu do portfólia fondu pribudlo sedem nájomcov, z ktorých päť je pre fond úplne nových.

Na českom trhu fond rozšíril priemyselný park v Ostrově u Stříbra. Nájomcom novej haly s rozlohou 9 500 metrov štvorcových sa stala spoločnosť Urban Transporte, ktorá poskytuje nielen komplexné logistické služby a skladovanie, ale aj ďalší logistický servis. Spoločnosť je súčasťou koncernu KION, ktorý sa spolu so spoločnosťami DHL a Tchibo podľa príjmu z nájmov zaraďuje k najväčším nájomcom nehnuteľností patriacich fondu. 

Fond Accolade kladie dôraz na životné prostredie a udržateľnosť. Jeho portfólio patrí k najšetrnejším v Európe. Kľúčová je tiež diverzifikácia a spoľahlivosť nájomcov, čím sú dlhodobo zaručené stabilné výnosy. „Súčasný stav pre nás vytvoril ešte aktuálnejšiu výzvu, ako posúvať a vylepšovať naše stratégie z hľadiska sebestačnosti a udržateľnosti priemyselných budov. Celé naše portfólio tak teraz ešte viac prispôsobujeme šetrnosti nielen k prírode, ale aj prevádzkovým nákladom nájomcov,“ dodáva Milan Kratina.

 

Fond Accolade Industrial Fund bol založený v roku 2014 a je určený kvalifikovaným investorom. Tí majú možnosť podieľať sa na rozvoji moderného udržateľného priemyslu v Európe. Aktuálne ich fond združuje viac ako 2 000. 

Portfólio tvorí v súčasnosti 22 priemyselných parkov s takmer 80 nájomcami v Českej republike, Poľsku, Nemecku a na Slovenku a jeho hodnota dosahuje 26,6 miliardy českých korún. Prenajímateľná plocha všetkých nehnuteľností predstavuje viac ako 1,2 milióna metrov štvorcových, parky zároveň spĺňajú najprísnejšie kritériá týkajúce sa vplyvu na životné prostredie a absolvovali prestížnu certifikáciu udržateľnosti BREEAM. Ide tak o jedno z najzelenších portfólií priemyselných budov v Európe. Minimálna vstupná investícia je stanovená na 75 000 eur. 

Moderné priemyselné haly vďaka výraznému nárastu oblasti e-commerce potvrdzujú svoj význam a investovanie do tohto typu nehnuteľností predstavuje zaujímavú investičnú príležitosť. Fond bol niekoľkokrát po sebe ocenený ako najvýkonnejší realitný fond v rebríčku Top realitné fondy. Viac informácií na stránke https://accolade.eu/cs/fond