Medzinárodný realitný veľtrh MIPIM je späť!

Medzinárodný realitný veľtrh MIPIM je späť!

Po dvoch ročníkoch, ktoré boli poznamenané pandémiou spôsobenou novým koronavírusom, sa v marci do francúzskeho Cannes vracia preslávený veľtrh MIPIMWorld. Cieľom podujatia je zjednodušiť obchodnú spoluprácu medzi investormi, koncovými používateľmi, miestnymi úradmi, výrobnými a logistickými spoločnosťami a ďalšími profesionálmi v oblasti nehnuteľností. Odborná porota, rovnako ako každý rok, ocení najlepšie stavby v 12 kategóriách. 

Skupina Accolade je ako každoročný účastník tohto podujatia hrdá na to, že sa tohtoročnej konferencie zúčastní spolu s ďalšími približne 3 800 spoločnosťami. Veľtrh MIPIM sa koná od 15. do 18. marca na Azúrovom pobreží na juhu Francúzska. A ako sa uvádza na obálke oficiálneho propagačného časopisu MIPIM, aj my sa snažíme spoločne budovať udržateľnú budúcnosť.