Úplne najlepší kraj!

Úplne najlepší kraj!

Reč je o Karlovarskom kraji a zároveň názve panelovej diskusie, ktorú tradične na Medzinárodnom filmovom festivale Karlovy Vary organizovala spoločnosť Forbes Česko. A rovnako ako v predošlom roku sa jej zúčastnil aj náš CEO Milan Kratina, ktorý spolu s ďalšími tromi panelistami, Janom Bednářom zo spoločnosti Shipmonk, Tomášom Čuprom zo spoločnosti Rohlík Group a Michalom Menšíkom zo spoločnosťi DODO, diskutovali prakticky na opačnú tému ako minulý rok. Vtedy názov diskusie znel „Najhorší kraj“.

Skupina Accolade odštartovala v Karlovarskom kraji svoje podnikateľské aktivity v roku 2013. „Táto lokalita bola dlho na okraji záujmov politikov aj investorov. V ostatných rokoch sa však zmenila na nepoznanie. Pozdvihla sa životná úroveň, zvýšili sa platy. Miestni obyvatelia tiež už nemusia hľadať pozície zodpovedajúce ich kvalifikácii v iných krajoch,“ komentoval Milan Kratina, ako sa z jeho pohľadu v priebehu rokov menila tvár oblasti bývalých Sudet. A viac určite už čoskoro v časopise Forbes!