Silný dopyt po voľných priestoroch pokračuje!

Silný dopyt po voľných priestoroch pokračuje!

460 000 metrov štvorcových novoprenajatých plôch naprieč Európou za posledný polrok je toho jasným potvrdením. Len na porovnanie – v predošlom roku počas druhého a tretieho štvrťroka uzavrela skupina Accolade nájomné zmluvy na 150 000 metrov štvorcových. Tento nárast bol daný pokračujúcim geografickým rozširovaním portfólia a silným záujmom zo strany nájomcov s veľkými dopytom.

„Státisíce metrov štvorcových nových prenajatých plôch s výrazným rastom nájmov dokazujú, že aj v nepokojnom období prichádzajú a expandujú ďalšie spoločnosti z oblastí priemyslu, logistiky a e-commerce. Zo strany nájomcov dochádza k výrazným investíciám do automatizácie prevádzok, čo sú často položky pohybujúce sa v miliardách českých korún. Je to ďalšia technologická revolúcia,“ zdôvodnil Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

Z nových prenajatých priestorov si najviac ukrojilo portfólio v rámci Českej republiky, a to predovšetkým v Karlovarskom**** a Ústeckom kraji. Nasledovalo Poľsko a Španielsko. Viac o našich plánoch a aktivitách písal informačný portál @seznamzpravy 

🌐 https://bit.ly/3EwHdWa