Jedna skvelá a veľká novinka pre park v Košiciach!

Jedna skvelá a veľká novinka pre park v Košiciach!

Máme veľkú radosť, že vám môžeme predstaviť nového nájomcu nášho priemyselného areálu na východnom Slovensku, ktorého aktivity sú nesmierne zaujímavé. Výrobu inovatívnych medicínskych zariadení, ako sú napríklad moderné ultrazvukové prístroje, k nám z Ázie presúva spoločnosť @Siemens Healthineers 🏥 Moderné priestory parku spoločnosti Accolade a @Panattoni budú navyše nemeckej firme slúžiť aj na účely výskumu a vývoja 🤝

Okrem priblíženia sa koncovým používateľom je ďalším dôvodom presunu výrobného centra spoločnosti do Európy aj zníženie produkovaných emisií. Tie vďaka uprednostneniu pozemnej dopravy na úkor leteckej klesnú až o 90 %. Ide tak o ukážkový príklad toho, ako do istej miery nesúvisiace trendy približovania výroby koncovým odberateľom a znižovania uhlíkovej stopy vedú k rovnakému výsledku – k dopytu po priestoroch a pracovnej sile pre produkty vyrábané v Európe.

Spoločnosť Siemens Healthineers je špičkou v oblasti výroby zdravotníckych technológií a v nových priestoroch bude vyrábať svoje najnovšie ultrazvukové prístroje a takisto sa tu bude zaoberať aj ďalším vývojom a výskumom. Od toho sa odvíjali aj požiadavky na nadštandardne precíznu podobu prenajímaných priestorov, ktoré pre nás boli zaujímavou výzvou s ohľadom na to, že oblasť zdravotníctva dlhodobo zastáva v našom portfóliu významné miesto,“ zdôraznil Milan Kratina, CEO spoločnosti Accolade.