Najkrajšie obdobie roka je tu 🎄

Najkrajšie obdobie roka je tu 🎄

A spoločnosť Accolade, rovnako ako každý rok, aj teraz pomáhala dobrej veci.

🇨🇿 V Českej republike sme podporili neziskovú spoločnosť @Dočasky De De, ktorá pripravuje opustené alebo týrané psy a mačky na nový začiatok a hľadá pre ne nový a lepší domov.

🇵🇱 Poľská pomoc zas mierila k deťom. V rámci každoročnej charitatívnej akcie „Świąteczne Uśmiechy“ (Vianočné úsmevy), ktorú organizuje Agentúra regionálneho rozvoja v Bydhošti, boli vecnými darmi obdarované chronicky choré deti z miestnej špecializovanej nemocnice.

Z príprav oboch zbierok, na ktorých sa podieľali naši českí a poľskí kolegovia za pomoci klientov organizácie @Mela, vzniklo toto krásne video. 🔬

A my všetkým z celého srdca ďakujeme za dokonalú súhru a organizáciu!

Krásne Vianoce všetkým želá spoločnosť Accolade! 🎁