Pekný svetový deň mokradí

Pekný svetový deň mokradí

2. februára 1971 bola v iránskom meste Ramsar podpísaná zmluva vytvárajúca rámec pre celosvetovú ochranu a racionálne využívanie všetkých typov mokradí. A presne na deň podpísania tejto zmluvy pripadá od roku 1997 na podnet OSN Svetový deň mokradí.

Dnešný deň je preto významný aj pre spoločnosť Accolade! Je to príležitosť opäť si pripomenúť, akú zásadnú hodnotu majú mokrade pre ľudstvo a planétu. Jednoducho povedané – ich význam je pre celý ekosystém nedozerný! Okrem zadržiavania vody v krajine dokážu mokrade pri procese odparovania ochladzovať vzduch a prinavracať do ovzdušia menšie množstvo skleníkových plynov.

V rámci našej ESG stratégie sa preto aktívne snažíme o ich udržiavanie a šírime spoločenskú osvetu. V máji predošlého roku napríklad naši kolegovia vyrazili na Vysočinu priložiť ruku k dielu a prehĺbiť svoje znalosti o ochrane dôležitého územia.

Tak teda šťastný deň mokradí od nás všetkých!