Rzeczposplita - Stretnutie lídrov na trhu s nehnuteľnosťami

Rzeczposplita - Stretnutie lídrov na trhu s nehnuteľnosťami

Počas 7. stretnutia lídrov v odvetví nehnuteľností, ktoré organizovala Rzeczpospolita, sme diskutovali o perspektívach rozvoja, investičných príležitostiach a blízkej budúcnosti trhu so skladmi v Poľsku. Náš generálny riaditeľ v Poľsku, Jarek Wnuk, zdôraznil, že spoločnosť Accolade rastie, a to najmä na poľskom trhu. „Hoci väčšina našich priemyselných parkov sa nachádza za západnou hranicou, investujeme aj v oblasti na východ od rieky Visly. Náš úspech je výsledkom našich skúseností a schopnosti realisticky zhodnotiť situáciu v strednej a východnej Európe,“ povedal Wnuk.

Wnuk dodal, že záväzky v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia sú pre spoločnosť Accolade tiež rozhodujúce. Naše zanietenie pre udržateľnosť a ochranu životného prostredia je zrejmé vo všetkých aspektoch našich investícií a skutočnosť, že sme nedávno získali certifikát excelentnosti BREEAM pre náš park v Štetíne potvrdzuje, že úsilie spoločnosti Accolade bolo ocenené.

Panel „skladové eldorado“, ktorý moderoval redaktor Adam Roguski, obsahoval diskusie s Joannou Sinkiewicz, Monikou Rykowskou a Michalom Stachurom. Ďakujeme im za ich informatívnu konverzáciu a výmenu názorov na trh s nehnuteľnosťami, a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.