INVEST IN OUR PLANET. Get Inspired. Take Action

Heslom Earth Day je: INVEST IN OUR PLANET. Get Inspired. Take Action!

INVEST IN OUR PLANET. Get Inspired. Take Action

Príbeh spoločnosti Accolade sa s tým viac než stotožňuje. Je totiž nielen o najlepšej udržateľnej infraštruktúre, ale tiež o tom, že sa spolu s nami môže do ochrany životného prostredia, v ktorom ako ľudstvo žijeme, zapojiť každý – naši investori, nájomcovia, kolegovia aj ich rodiny. A ak chceme prispieť k vytváraniu lepšej budúcnosti, je potrebné konať už dnes.

Pri výstavbe priemyselných parkov sa zamýšľame aj nad tými najmenšími detailmi, ktoré majú vplyv na planétu a život okolo nás. Staviame jaštericoviská a hmyzie hotely, trávniky nahradzujeme lúkami, ktoré nevyžadujú zavlažovanie, a vytvárame retenčné nádrže na zadržiavanie dažďovej vody.

Fotovoltika a solárne panely na strechách, biela strešná membrána zabraňujúca hromadeniu tepla, systémy na filtráciu dažďovej vody či infraštruktúra na nabíjanie elektromobilov, to všetko pomáha znižovať uhlíkovú stopu.

Planéta Zem je len jedna! Tak ju poďme chrániť, aby sme ju pre ďalšie generácie zanechali v lepšom stave, v akom sme ju zdedili.

[SK1]ost of this was in EN in the source. I suggest to translate it to Slovak:

Heslom tohtoročného Dňa Zeme je: INVESTUJTE DO NAŠEJ PLANÉTY. Inšpirujte sa. Konajte.