Accolade Industrial Art: Príďte si pozrieť našu vonkajšiu expozíciu v Štetíne!

Vráťte sa v čase a objavte fascinujúcu priemyselnú históriu mesta Załom na našej novej výstave. Tá sa nachádza v najväčšom priemyselnom parku v portfóliu spoločnosti Accolade v Poľsku – Štetín I – a je najnovším dielom seriálu Accolade Industrial Art, ktorého primárnym cieľom je propagovať umenie v priemyselných parkoch a upozorňovať na ich kultúrny význam.

Accolade Industrial Art: Príďte si pozrieť našu vonkajšiu expozíciu v Štetíne!

V spolupráci s miestnou komunitou sme vytvorili priestor, ktorý približuje priemyselnú históriu mesta Załom vrátane známej továrne na káble. V rámci projektu bol natočený aj krátky film s profilmi bývalých zamestnancov továrne.

Na slávnostnom otvorení sme s nadšením privítali nájomcov parku, zástupcov miestnej samosprávy, členov miestnej komunity, bývalých pracovníkov továrne a študentov z neďalekej školy. Počas podujatia boli študentom odovzdané ceny, ktoré získali v súťaži inšpirovanej samotnou výstavou.

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, ako sa nám podarilo zmapovať dôležitú časť histórie vo vonkajšej expozícii, a to na adresu Kablowa 1, hneď pri vchode do priemyselného parku.

Či už ste priamo zo Štetína, alebo tadiaľto len prechádzate, objavte kúzlo Accolade Industrial Art.