Tohtoročný KVIFF sa rýchlo blíži!

Každý rok sa vyskytne udalosť, na ktorú sa tak veľmi tešíte, že si želáte, aby čas plynul ešte rýchlejšie. Pre nás v spoločnosti Accolade je takou udalosťou Karlovy Vary International Film Festival, ktorého 57. ročník začal tradične tlačovou konferenciou. Na nej prezradil zaujímavé novinky okrem iného riaditeľ festivalu Jiří Bartoška a usporiadatelia odhalili aj tohtoročné všetkými farbami hrajúce logo.

Tohtoročný KVIFF sa rýchlo blíži!

A pre nás je naozaj veľká česť byť tento rok už šiestykrát za sebou partnerom udalosti, ktorá robí Karlovarskému kraju aj celej Českej republike skvelé meno. Ešte viac nás ale teší skutočnosť, že sa počas desiatich rokov aktivít spoločnosti Accolade na západe Čiech podarilo prispieť k zmene všeobecného vnímania oblasti, ktorá zažila v posledných rokoch veľký ekonomický progres. Podpora kultúry je jednou z príležitostí, ako ešte viac pomôcť propagácii miesta, ktoré si to podľa nás bezpochyby zaslúži.