Spoločnosť Accolade bola partnerom konferencie Eurobuild v Bydgoszczi

Je Poľsko vhodnou oblasťou na investície do priemyselného sektora? Ktoré investičné formáty sú najatraktívnejšie a aké sú prekážky rozvoja tohto odvetvia? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali odborníci na konferencii „Magazyny AD 2023“, ktorú usporiadala spoločnosť Eurobuild CEE v spolupráci so spoločnosťami Accolade, BAAR a mestom Bydhošť, kde je spoločnosť Accolade najväčším investorom do priemyselných hál v regióne.

Spoločnosť Accolade bola partnerom konferencie Eurobuild v Bydgoszczi

Stretnutia sa zúčastnili poprední odborníci vrátane Jarka Wnuka, generálneho riaditeľa spoločnosti Accolade v Poľsku. Diskusia sa týkala súčasného stavu sektora priemyselných nehnuteľností a budúceho smerovania jeho rozvoja. Okrem toho ponúkla aj odpovede na otázky súvisiace so vzťahmi medzi investormi, miestnymi orgánmi a nájomcami.

„Sektor logistiky a výroby zohráva kľúčovú rolu v odvetví komerčných nehnuteľností v mnohých európskych krajinách, predovšetkým v tých vyspelých. V spoločnosti Accolade sa snažíme ísť za hranice základného zabezpečenia obsadenosti a kvality nehnuteľností a súčasne využívame naše odborné znalosti v oblasti správy aktív na to, aby sme našim nájomcom pomohli rásť. Vďaka našej dôkladnej znalosti miestneho trhu dokážeme prijímať výhodné a dlhodobé rozhodnutia týkajúce sa parkov, do ktorých investujeme. Vyberáme si strategické lokality, ako je Bydhošť, a tiež lokality v blízkosti východných hraníc, ako je Świdnik. Sme presvedčení, že po skončení vojny na Ukrajine sa rola poľského trhu ešte zvýši,“ povedal počas panela Jarek Wnuk.

Za energický a pútavý dialóg ďakujeme aj ďalším účastníkom panela – Patrycji Dzikowskej, Rafałovi Bruskému, Jarosławovi Czechowiczovi, Marcinovi Sabalovi a Tomaszovi Gnichovi. Vážime si možnosť zapojiť sa do diskusie o dôležitých výzvach, ktoré ovplyvňujú prostredie komerčných nehnuteľností v Poľsku.