"Výborný" hattrick v Stříbre!

Ďalšia výnimočná výrobná hala v Česku. Accolade fond má vo svojom portfóliu už tretiu budovu s najvyššou úrovňou ekologickej certifikácie BREEAM Outstanding, tentokrát v meste Stříbřo.

"Výborný" hattrick v Stříbre!

Výrobná hala v priemyselnom parku Stříbro, ktorá je súčasťou portfólia Accolade Industrial Fund, získala certifikát udržateľnosti BREEAM na najvyššej úrovni Outstanding. Fond tak vlastní už celkom tri budovy (dve v Česku a jednu v Poľsku), ktoré splnili kritériá kategórie Outstanding, čo je v podmienkach strednej a východnej Európy ojedinelé. 

Najnovšia budova z portfólia Accolade fondu, ktorá sa týmto úspechom môže pochváliť, zahŕňa takmer 28 000 metrov štvorcových plochy a bola dokončená v rekordnom čase za šesť mesiacov na jeseň roku 2021. Vďaka využitiu širokého spektra najmodernejších technológií sa podarilo docieliť oproti bežnej priemyselnej hale, ktorá je považovaná za referenčnú, zníženie spotreby primárnej energie o 50 %, dennej spotreby vody o 65 % a emisií CO2 o 62 %. Viac ako 89 % odpadu, ktorý bol vyprodukovaný počas výstavby, bolo ďalej využitých. Súčasťou areálu je napríklad aj chrobákovisko, včelie úle či lúka pre hmyzie opeľovače. Pre zamestnancov je pripravená vonkajšia posilňovňa s relaxačnou zónou.   

„Vysoká ekologická úroveň stavieb je neoddiskutovateľne nutnou požiadavkou nielen zo strany nájomcov, ale tiež investorov a finančných trhov a je prirodzenou reakciou na skutočnosť, že zelené a prevádzkovo úsporné priemyselné budovy neustále pribúdajú. Teší ma, že sa nám v tomto smere darí pokračovať a rozširovať zoznam takýchto jedinečných stavieb,“ hovorí Milan Kratina, CEO spoločnosti Accolade.  

Jedno z najzelenších portfólií priemyselných budov v Európe.

Certifikáciu BREEAM už absolvovalo 100 % z celkových 1,6 miliónov metrov štvorcových v majetku fondu. Ten má navyše okrem haly v meste Stříbřo ešte dva objekty, ktoré získali certifikát BREEAM Outstanding. Tento rok na najvyššie hodnotenie dosiahla budova v logistickom parku Štetín III. Ide o prvú priemyselnú stavbu v Poľsku, ktorá splnila kritériá Outstanding. V roku 2020 bola certifikáciou BREEAM na úrovni Outstanding ocenená hala v Chebe, ktorá bola v čase svojho dokončenia dokonca vyhlásená za najzelenšiu priemyselnú budovu na svete. Uvedené haly postavila spoločnosť Panattoni. 

Okrem troch najvyšších stupňov hodnotenia BREEAM je v portfóliu Accolade fondu aj 10 budov s druhou najvyššou úrovňou tejto certifikácie – Excellent, ktorých plocha predstavuje spolu viac ako 498 000 metrov štvorcových.   

Certifikácia BREEAM sa využíva v 87 krajinách sveta. Podľa dosiahnutého skóre sa certifikáty rozdeľujú do piatich úrovní, a to Pass, Good, Very Good, Excellent a Outstanding. Najväčšie množstvo certifikovaných budov je na úrovni Very Good, s veľkým odstupom nasleduje úroveň Excellent a približne len tri percentá budov dosiahnu na úroveň Outstanding. Certifikácia predstavuje náročný proces, počas ktorého sa hodnotí vplyv na životné prostredie v desiatich kategóriách, a to vrátane hospodárenia s vodou a energiami, nakladania s odpadom či využívania materiálov.