Skupina Accolade je najväčším investorom v Karlovarskom kraji, kde pôsobí už okrúhlych desať rokov.

Skupina Accolade, ktorá sa zameriava na investície do prémiových a udržateľných priemyselných nehnuteľností, potvrdzuje svoju pozíciu najväčšieho investora v Karlovarskom kraji. Za desať rokov od vstupu do tohto regiónu tu investovala do takmer 300 000 metrov štvorcových výrobných, e-commerce a logistických priestorov. Hodnota hotových a odovzdaných projektov presahuje 7,5 miliardy CZK a vo výstavbe sú v súčasnosti nehnuteľnosti s hodnotou približne 9 miliárd CZK. Aktivity skupiny vedú k rastu miezd a širšej ponuke atraktívnych pracovných pozícií. Okrem projektov v Chebe nedávno skupina dokončila aj prvú budovu v novom priemyselnom areáli v meste Ostrov.

Skupina Accolade je najväčším investorom v Karlovarskom kraji, kde pôsobí už okrúhlych desať rokov.

„Cheb bol jednou z prvých lokalít, kde sme začali s investíciami do výstavby moderných priemyselných areálov, a dnes tu máme naše najúspešnejšie projekty. Ak sa obzriem späť za desiatimi uplynulými rokmi, vidím, že práve v Karlovarskom kraji sme naštartovali stratégiu vytvoriť z často zabudnutých lokalít úplne nové a úspešné priemyselné zóny, ktoré lákajú zaujímavé firmy a investorov a zabezpečujú pre ich podnikanie mimoriadne potrebnú infraštruktúru,“ povedal Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

V súčasnosti patrí do portfólia skupiny Accolade v regióne osem už dokončených budov s 12 nájomcami. Hlavná činnosť skupiny sa doposiaľ zameriavala väčšinou práve okolo mesta Cheb, kde sa nachádzajú tri priemyselné parky. Aktuálne však skupina Accolade rozširuje svoju pôsobnosť aj v meste Ostrov, kde sa počíta s dvoma novými areálmi, ktorých hodnota by sa v budúcnosti mala blížiť takmer k 6 miliardám CZK.

Moderný areál na mieste bývalej výroby trolejbusov 

Park v meste Ostrov, ktorý vznikol revitalizáciou jedného z najväčších brownfieldov v Česku, areálu po závode Škoda Ostrov, bude po dokončení pozostávať z dvoch hál s celkovou plochou 120 000 metrov štvorcových. Prvá budova bola nedávno dokončená a už bola kompletne odovzdaná nájomcom. 

Väčšiu časť priestorov si prenajala nemecká spoločnosť Amphenol, ktorá patrí medzi TOP 10 svetových výrobcov elektrických konektorov, čítačiek, čipových kariet a káblových zväzkov okrem iného pre nabíjacie stanice elektromobilov, ktorá do nového areálu presunula ich výrobu. Zostávajúce priestory zaplnila česká e-commerce spoločnosť Kokiska s tovarom pre dom, záhradu a voľný čas, ktorá sa z malého skladu v rodinnom dome vypracovala na významný elektronický obchod s dvestomiliónovým obratom. Druhá budova v rámci tohto parku je teraz v prípravnej fáze.

„Investície do regenerácie brownfieldov nás tešia, pretože máme možnosť zo starej infraštruktúry vytvoriť novú. Teda to, čo z rôznych dôvodov už neobstálo, nahradzujeme vitálnymi spoločnosťami, ktoré sa dokážu presadiť aj v dnešnej extrémne neistej a nepredvídateľnej dobe,“ doplnil Milan Kratina s tým, že celková hodnota parku sa po dokončení odhaduje na viac ako 4,5 miliardy CZK.

V druhom plánovanom areáli v karlovarskom meste Ostrov skupina Accolade v súčasnosti pripravuje prvú budovu, ktorá má byť v budúcnosti určená na výrobu. „Objekty, ktoré v meste Ostrov chystáme, majú umožniť súčasným zamestnávateľom v Karlovarskom kraji rásť, zachovať v lokalite súčasnú výrobu a zároveň ďalej rozširovať ponuku pracovných miest,“ objasnil Milan Kratina.

Najväčšie aj najzelenšie prvenstvo si pripisuje Cheb

V Chebskom kraji sa v súčasnosti vďaka investíciám skupiny Accolade buduje približne 300 000 metrov štvorcových nových priemyselných plôch. Do dvoch rokov by tu tak malo napríklad vzniknúť najväčšie distribučné centrum v Českej republike s rekordnými 233 000 metrami štvorcovými prenajímateľnej plochy pre svetovú módnu značku, ktorá do regiónu prinesie ďalších viac ako tisíc nových pracovných miest.

Táto jedinečná hala bude situovaná v parku Cheb, ktorý pre skupinu Accolade dlhodobo predstavuje najväčšiu investíciu v regióne. Jeho hodnota je takmer 5 miliárd CZK a už v minulosti bol niekoľkokrát ocenený nielen ako najlepší, ale tiež ako jeden najzelenších parkov v strednej Európe. Nájomcovia parku sú spoločnosti ako Tchibo, DHL, BWI, TFS či Nexans. 

Ďalšie „naj“ patrí aj parku Strojírny (Cheb South), ktorý vznikol na mieste bývalého závodu na výrobu strojov, pretože jedna z jeho budov, konkrétne pre nájomcu Kaufland, bola v čase svojho dokončenia pred troma rokmi ocenená ako najekologickejšia budova tohto typu na svete. Táto atraktívna priemyselná lokalita prilákala aj úspešnú značku s českými koreňmi – ShipMonk. Tá tu nedávno otvorila svoje prvé distribučné centrum, ktoré pomôže naštartovať americkým elektronickým obchodom cestu k novým zákazníkom v Európe. Ďalším aktuálne dokončeným projektom je aj objekt pre online predajcu automobilových dielov AUTODOC.

„Vo výstavbe je aj areál Okrouhlá (park Cheb East) neďaleko obce Okrouhlá, ktorý v budúcnosti ponúkne približne 80 000 metrov štvorcových plochy a svojimi parametrami karlovarskú infraštruktúru rozšíri a ešte viac posilní jej pozíciu najstrategickejšieho miesta pre západné trhy,“ povedal Milan Kratina.

Ďalšie plány a investície v regióne 

V súčasnosti sú v Karlovarskom kraji vo výstavbe 3 budovy s celkovou plochou približne 330 000 metrov štvorcových, ktorých hodnota má dosiahnuť takmer 9 miliárd CZK. Okrem projektov vo výstavbe skupina Accolade plánuje v budúcnosti rozšíriť svoje portfólio o približne 180 000 metrov štvorcových priemyselných a výrobných plôch v hodnote približne 5,4 miliárd CZK.

„Kto bližšie poznal Karlovarský kraj pred desiatimi rokmi, ten vie, ako sa neustále mení na lepšie miesto. Podarilo sa nám prispieť k vytvoreniu takmer 2 000 nových pracovných miest. Vznikali aj vďaka premene nepekných a dosluhujúcich brownfieldov na moderné priemyselné zóny. Vzrástla úroveň miezd, čo pozitívne ovplyvnilo aj celkovú životnú úroveň a kvalitu života miestnych obyvateľov, ktorí teraz majú väčšiu možnosť výberu, na akej pozícii a za akých podmienok chcú pracovať,“ komentoval Milan Kratina. 

Spoločnosť Accolade podporuje v Karlovarskom kraji významné kultúrne, športové aj spoločenské podujatia. Dlhodobo spolupracuje napríklad s chebským divadlom, s hospicom sv. Jiří a s organizáciou Joker, ktorá poskytuje sociálne služby, pomáha s podporou darcovstva krvi a tento rok je naša skupina už šiesty raz partnerom Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary

Okrem toho sa významne podieľa na rozvoji miestnej infraštruktúry. Vlastní napríklad nemeckú entitu, pod ktorú patria podiely v regionálnych spoločnostiach zameraných na zásobovanie vodou, likvidáciu odpadových vôd a tiež na výrobu tepla a elektriny (CHEVAK Cheb a.s., TEREA Cheb s.r.o. a KMS Kraslická městská společnost s.r.o.). 

Skupina Accolade takisto spolufinancovala zaokruhovanie vodovodu, plánované okružné križovatky pri chebskom parku Strojírny a ďalšie komunikácie v okolí – v meste Ostrov vznikla napríklad nová cyklotrasa. Len za pozemky mestu Cheb skupina zaplatila už približne 203 miliónov CZK (bez DPH) a na dani z nehnuteľnosti v Chebe odviedla takmer 30 miliónov CZK.