Ďalší veľký úspech skupiny Accolade!

Klub poľského kapitálu v Českej republike ocenil naše aktivity cenou Business Leader 2022. 

Ďalší veľký úspech skupiny Accolade!

Toto uznanie sme získali predovšetkým za naše úspešné investície do priemyselných parkov umiestnených v nových, často netradičných lokalitách. Sme veľmi radi, že naša činnosť prispieva k rozvoju týchto regiónov a ruka v ruke s tým aj k podnikaniu nájomcov. Nové parky navyše prinášajú ďalšie pracovné príležitosti pre miestnu komunitu. Trofejou bola váza, ktorú navrhol český architekt a dizajnér Bořek Šípek.

Radi by sme poďakovali Klubu poľského kapitálu za toto ocenenie, ktoré nás motivuje k ďalšej práci. Dovoľte nám tiež poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Bez nasadenia všetkých našich kolegov a obchodných partnerov by sme takto rásť nemohli. Vaša podpora a dôvera sú pre nás mimoriadne dôležité.