Accolade Stories #3 - Martina Nová

Dnes vám prinášame príbeh našej kolegyne Martiny Novej, ktorá v spoločnosti Accolade zohráva kľúčovú rolu. Martina má špeciálne spojenie s Chebom, kde je teraz súčasťou meniacej sa priemyselnej krajiny a rozvíjajúcej sa ekonomiky.

Accolade Stories #3 - Martina Nová

Narodila sa v Chebe a vyrástla v neďalekom meste Františkovy Lázně. Rovnako ako väčšina jej spolužiakov zamierila za ďalším štúdiom do Prahy. V Prahe sa rýchlo zabývala a nič nenasvedčovalo tomu, že by jej ďalšie kariérne kroky smerovali späť do rodného mesta.

Osudovým sa jej stalo priateľstvo so spolužiakom z vysokej školy, ktorý jej spomenul voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti Accolade. Hoci dovtedy s priemyselnými nehnuteľnosťami Martina neprišla do kontaktu, už na pohovore pred ôsmimi rokmi jej bolo jasné, že je na tom správnom mieste. Skúsení manažéri si Martinu vzali pod svoje krídla a do celej problematiky ju zasvätili. Na pozícii projektovej manažérky mala na starosti projekty v Ostrově u Stříbra a potom najmä v Chebe, kde sa rysoval podpis prvého klienta, spoločnosti BWI. Za ním nasledovali nielen ďalší klienti, ale aj ďalšie parky v regióne. Počas svojej práce tak mohla vidieť, ako sa jej mení Karlovarský kraj doslova pod rukami. „Všímam si, ako Cheb vyzeral v časoch môjho detstva a aké je to tam teraz, a rozdiel je to naozaj markantný. Stovky nových pracovných miest, moderné priemyselné parky na mieste neatraktívnych brownfieldov, nárast miezd a celkové zlepšenie imidžu mesta,“ vysvetľuje Martina.

Sledovať pozitívnu transformáciu svojho rodného kraja je pre Martinu tou najväčšou odmenou za usilovnú prácu. Po dokončení prvej časti areálov Cheb South jej dokonca gratulovalo niekoľko jej vrstovníkov, ktorí oceňovali, ako sa zo zanedbaného miesta podarilo vytvoriť priestor na moderné podnikanie a jeden z najzelenších priemyselných parkov na svete.

Hoci Martina v súčasnosti žije v Prahe, jej cesta znamená oveľa viac než návrat domov. Je to cesta, na ktorej využila svoje schopnosti a skúsenosti s cieľom prispieť k rozvoju svojho rodného kraja. Tým sa stala hrdinkou našich Accolade Stories.