Accolade posilňuje svoju pozíciu na severovýchode Poľska!

Dokončením ďalšieho priemyselného parku v okrese Białystok sme si upevnili našu pozíciu najväčšieho investora do modernej infraštruktúry v tomto regióne. V súčasnosti vlastníme nehnuteľnosti s celkovou plochou cca 80 000 m² v Białystoku a neďalekom Choroszczi, ktoré sú navyše kompletne prenajaté.

Accolade posilňuje svoju pozíciu na severovýchode Poľska!

A prečo investujeme práve v Podlaskie? Tento poľský región sa môže pochváliť jednoducho dostupnými investičnými segmentami a kvalifikovanou pracovnou silou, čo z neho robí mimoriadne atraktívnu lokalitu.

Naše investície uspokojujú nielen potreby našich nájomcov, ale tiež kladú dôraz na zodpovednosť voči životnému prostrediu a podporu miestnych komunít. Accolade Group svojou činnosťou v tomto regióne vytvorila viac než 1 000 nových pracovných miest a udelené certifikácie BREEAM potvrdzujú náš záväzok udržateľného rozvoja. Bialystok vnímame ako pozoruhodné miesto okrem iného i preto, lebo práve tu sme spustili projekt Accolade Industrial Art, ktorý implementuje umenie do priemyselných priestorov.

Sme vďační našim partnerom a nájomcom za ich dôveru, ktorá nám umožňuje spolupracovať pri vytváraní pracovných príležitostí a investovaní do budúcnosti Podlaskie.