Accolade Stories #4 – Brownfield v Bydhošti

Príbeh so šťastným koncom, ale s dramatickou dejovou linkou. Tak nejako by sa dala opísať dlhá história miesta, na ktorom dnes stoja naše priemyselné parky v poľskom Bydhošti. Poďte sa s nami pozrieť späť, hlboko do minulosti, a zistiť, ako do tohto rozprávania zapadá taký Alfred Nobel.

Accolade Stories #4 – Brownfield v Bydhošti

Na mieste dnešnej priemyselnej zóny založilo Nemecko počas druhej svetovej vojny továreň na výrobu výbušnín a montáž munície pod názvom DAG Bromberg. Smutným cieľom závodu na neuveriteľných 230-tisícoch hektároch bolo podporovať vojnovú mašinériu. Továreň patrila do korporátu DAG, teda Dynamit Corporation, a tu už malá stopa vedie práve k vynálezcovi dynamitu Alfredovi Nobelovi, ktorý ju založil už v druhej polovici 19. storočia.

Ani po roku 1945 sa však miesto ešte nedočkalo lepšieho zaobchádzania. Časť objektu bola upravená pre potreby štátnych chemických podnikov Zachem, ktoré v 70. rokoch zamestnávali okolo 7-tisíc ľudí a boli jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. Odvrátenou stranou mince bolo rozsiahle znečistenie okolitej pôdy a vodných zdrojov látkami s vysokotoxickým potenciálom.

Podnik v rukách štátu patril až do roku 2006 k najväčším zamestnávateľom v Bydhošti. Vtedy naštartovaná privatizácia však nakoniec viedla k úplnému úpadku areálu, ktorý v roku 2013 vyústil do bankrotu podniku.

A tu sa konečne začala písať kapitola o jednej z najväčších priemyselných zón v krajine. Mesto tu postupne začalo budovať priemyselno-technologický park, ktorého súčasťou sú dnes štyri naše priemyselné parky s celkovou rozlohou viac než 215-tisíc štvorcových metrov. Toto miesto sa tak stalo symbolom technologického pokroku a veľkých investícií globálnych firiem. Zároveň je dôkazom toho, že i oblastiam s nie vždy pozitívnou históriou je možné priniesť nový význam a dať ich príbehu šťastný koniec – alebo skôr nový začiatok.