Prestavba historického brownfieldu v Kojetíne pokračuje. Skupina Accolade podala žiadosť o posúdenie EIA na ďalší projekt

Na mieste po bývalom cukrovare v Kojetíne plánuje Accolade realizovať výrobno-logistický areál s plochou približne 36-tisíc štvorcových metrov a výškou 17 metrov. Objekt bude spĺňať vysoké štandardy moderných priemyselných stavieb a ašpirovať na zisk udržateľnej certifikácie BREAAM na jednej z najvyšších úrovní. 

Prestavba historického brownfieldu v Kojetíne pokračuje. Skupina Accolade podala žiadosť o posúdenie EIA na ďalší projekt

Projekt je aktuálne pripravovaný pre nájomcov z oblasti výroby vzduchotechniky s pridruženým skladovaním„Návrh projektu je výsledkom diskusií so zástupcami Kojetína i s miestnymi obyvateľmi. Jeho konečná podoba reflektuje rôzne aspekty pre vzájomné spokojné spolužitie. Veríme, že moderné priemyselné priestory opäť privedú do Kojetína a jeho okolia ďalšie významné európske firmy s novými pracovnými miestami i so širším výberom odborov a profesií a pomôžu ďalej zvyšovať životnú úroveň v lokalite,“ povedal Jiří Stránský, šéf developmentu Accolade.

Areál je koncipovaný s dôrazom na oddelenú osobnú a kamiónovú dopravu. Osobná doprava povedie z ulice Padlých hrdinů (z mesta Kojetín) a kamiónová doprava bude smerovať do areálu cez už vybudovanú okružnú križovatku. „V rámci prípravy prvej fázy priemyselného parku Kojetín sa na nás obracalo veľké množstvo spoločností, ktoré chceli v lokalite Kojetína pôsobiť. Vzhľadom na to, že sme v danej lokalite dosť zainvestovali, vybudovali perfektné dopravné napojenie, dáva nám zmysel ďalej podporovať vznik ekonomického hubu, ktorý tu odštartovalo robotické centrum pre spoločnosť Amazon,“ dodal Stránský.

Devízou projektu je jeho ekologický návrh s kľúčovými prvkami, ako je fotovoltická elektráreň na streche haly, zelenená fasáda, výstavba cyklotrasy s chodníkom s priamym napojením na vlakovú stanicu alebo realizácia verejne prístupného parku, ktorého súčasťou bude detské ihrisko, workout ihrisko, lavičky a podobne. Park bude využívať spätnú zálievku z dažďových vôd z areálu, ktorého súčasťou bude napríklad aj miesto pre jašteričky, chrobáky a hmyzí hotel. 

Výhodou projektu je minimálne zabratie poľnohospodárskej pôdy, a teda i ďalšia možnosť, ako využiť pozemky brownfieldu. Skupina Accolade už v Kojetíne stojí za projektom prvého viacposchodového distribučného centra pre e-commerce spoločnosť Amazon, ktoré patrí v Českej republike k najmodernejším budovám tohto typu. Jeho celková rozloha presahuje 187-tisíc štvorcových metrov, avšak vďaka výške 27 metrov zaberie pôdorys iba 51-tisíc štvorcových metrov. Celá hala je vykurovaná tepelnými čerpadlami a na streche sú inštalované fotovoltické panely s výkonom približne 4 MW.