Tu sú výsledky Accolade Industrial Fund za 2. štvrťrok!

Výnosy navyše pre investorov v českých korunách a hodnota nehnuteľností vo fonde presahujúca 1,6 miliardy eur – prinášame výsledky #AccoladeIndustrialFund za 2. štvrťrok!

Tu sú výsledky Accolade Industrial Fund za 2. štvrťrok!

Tie reflektujú aktuálnu ekonomickú situáciu, keď dochádza na väčšine rozvinutých trhov k poklesu ceny komerčných nehnuteľností. Premieta sa do nich však i rast nájomného, ktoré v posledných troch mesiacoch stúplo až o 70 %. Aktuálne sa teda hodnota ročného nájmu nehnuteľností vo fonde dostala kúsok nad hranicu 92,8 milióna eur. Naše portfólio navyše stále rastie, celková rozloha parkov v tejto chvíli presahuje 1,75 milióna štvorcových metrov.

Naďalej veríme v silu priemyselných nehnuteľností a dôležitosť ich úlohy v Európe. Pretože ak chce jej ekonomika v celosvetovom kontexte niečo znamenať, tak potrebuje ďalšie priestory na výrobu, skladovanie i predaj. Dôvodom je bezpečnosť, ale tiež potreba nižšej uhlíkovej stopy výrobkov. Accolade fond je postavený tak, že z týchto trendov môže ideálne ťažiť a dlhodobo prinášať zaujímavé výnosy, ale zároveň tiež prispievať k ďalšej vývojovej etape prosperujúcej Európy. Ďakujeme za vašu dôveru!